Ác vàng

VÀO núm kỷ sản phẩm chín Tcông nhân, A-ma-xia, thầy tế lễ ác độc thờ bò vàng, sai bảo mang lại A-mốt nên dừng nói tiên tri trên xứ Y-sơ-ra-ên.

Bạn đang xem: Ác vàng


AU IXE SIÈCLE avant notre ère, Amos a reçu d’Amatsia, un prêtre corrompu adorateur du veau, l’ordre de cesser de prophétiser en Israël.
Những tính kia bao hàm “con đôi mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay có tác dụng đổ máu vô-tội; lòng toan phần nhiều mưu ác, chơn vội-vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm cho bệnh gian với nói điều dối, thuộc kẻ gieo sự tranh-cạnh trong khoảng anh em” (Châm-ngôn 6: 16-19).
Citons “des yeux altiers, une langue mensongère, et des mains qui versent le thanh lịch innocent, un cœur qui forge des projets nuisibles, des pieds qui ont hâte de courir au mal, un faux témoin qui exhale des mensonges, et quiconque sème des disputes entre mni-alive.comères”. (Proverbes 6:16-19.)
14 Và sau khi những ngươi vẫn lên tới khu đất Si Ôn, cùng sẽ rao truyền lời của ta, thì những ngươi nên nhanh chóng trsinh sống về cùng rao truyền lời của ta trọng tâm những giáo đoàn của các người tà ác, không vội vàng cũng ko akhó tính xuất xắc cự cãi.
14 Et lorsque tu seras venu au pays de Sion et auras proclamé ma parole, tu retourneras rapidement, proclamant ma parole sans hâte, ni acolère, ni discorde parmi les assemblées des méchants.
Ví dụ, tín đồ ta chứng minh thế nào về câu hỏi những lồng đèn soi lối cho 1 vong linc, pháo xua đuổi hầu như ác thần và giấy vàng mã đốt cháy hoàn toàn có thể góp vong linc người bị tiêu diệt vào chốn an nhàn thần tiên?
Comment peut- on établir, par exemple, que les lampions donnent de la lumière à l’esprit du mort, que les pétards chassent les esprits mauvais et que les ouvrages de papier livrés aux flammes aident les défunts à entrer dans la félicivấp ngã céleste?
“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài mang có tác dụng gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm đổ máu vô-tội; lòng toan gần như mưu ác, chân vội-vàng chạy tới sự dữ, kẻ làm bệnh gian cùng nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong tầm anh em”.—CHÂM-NGÔN 6:16-19
“ Il y a six choses que Jéhovah hait vraiment ; oui, sept sont des choses détestables pour son âme : des yeux hautains, une langue mensongère et des mains qui versent le sang trọng innocent, un cœur qui trame des projets malfaisants, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal, un faux témoin qui exhale des mensonges et quiconque déchaîne des disputes entre mni-alive.comères. ” — PROVERBES 6:16-19.
Sa-lô-môn nói: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài rước có tác dụng gớm-ghiếc: Con đôi mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay có tác dụng đổ tiết vô-tội; lòng toan rất nhiều mưu ác, chân vội-vàng chạy đến sự dữ, kẻ có tác dụng bệnh gian và nói điều dối, thuộc kẻ gieo sự tranh-cạnh trong khoảng anh em”.—Châm-ngôn 6:16-19.
Salotháng dit : “ Il y a six choses que Jéhovah hait vraiment ; oui, sept sont des choses détestables pour son âme : des yeux hautains, une langue mensongère et des mains qui versent le quý phái innocent, un cœur qui trame des projets malfaisants, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal, un faux témoin qui exhale des mensonges et quiconque déchaîne des disputes entre mni-alive.comères. ” — Proverbes 6:16-19.
Hãy lưu ý đầy đủ gì Kinh Thánh nói khu vực Châm-ngôn 6:16-19: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài đem làm gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm cho đổ tiết vô-tội; lòng toan hầu hết mưu ác, chân vội-vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm cho hội chứng gian cùng nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em”.
Voyez ce qui est dit en Proverbes 6:16-19 : “ Il y a six choses que Jéhovah hait vraiment ; oui, sept sont des choses détestables pour son âme : des yeux hautains, une langue mensongère et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui trame des projets malfaisants, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal, un faux témoin qui exhale des mensonges et quiconque déchaîne des disputes entre mni-alive.comères. ”
(Thi-thiên 97:10) Kể ra một số điều Đức Chúa Ttách cho là ác, Châm-ngôn 6:16-19 nói: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm cho gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm đổ tiết vô-tội; lòng toan mọi mưu ác, chân vội-vàng chạy đến việc dữ, kẻ có tác dụng bệnh gian và nói điều dối, thuộc kẻ gieo sự tranh-cạnh trong tầm anh em”.
Proverbes 6:16-19 énumère diverses choses que Dieu tient pour mauvaises : “ Il y a six choses que Jéhovah hait vraiment ; oui, sept sont des choses détestables pour son âme : des yeux hautains, une langue mensongère et des mains qui versent le sang trọng innocent, un cœur qui trame des projets malfaisants, des pieds qui ont hâte de courir vers le mal, un faux témoin qui exhale des mensonges et quiconque déchaîne des disputes entre mni-alive.comères.
Về sau, nhờ vào kungfu ngoan cường với dũng mãnh vào một trận giao chiến ác liệt, Molimãng cầu được trao một sao vàng, Huân Cmùi hương Khen Ttận hưởng đồ vật nhì của anh.
‘ Plus tard, Molimãng cầu a éxẻ décoré d’une étoile d’or, deuxième récompense, pour le courage et la ténacingã dont il a fait preuve sầu lors d’un autre engagement brutal.
Ngài tỏ ra bất bình đúng lý trước việc trái luật pháp, cùng Lời của Ngài nói: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, cùng bảy điều Ngài mang làm cho gớm-ghiếc: con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay có tác dụng đổ huyết vô-tội; lòng toan hồ hết mưu ác, chơn vội-vàng chạy tới việc dữ, kẻ làm chứng gian với nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong tầm anh em”.
Il est justement indigné par le mépris de la loi, et on lit dans sa Parole: “Il y a six choses que hait Jéhovah; oui, sept sont des choses détestables pour son âme: des yeux altiers, une langue mensongère, et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui forge des projets nuisibles, des pieds qui ont hâte de courir au mal, un faux témoin qui exhale des mensonges, et quiconque sème des disputes entre mni-alive.comères.”
Đấng Tạo hóa của bọn họ, danh là Đức Giê-hô-va, ghét giả dối vị Châm-ngôn 6:16-19 phân tích ràng: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài mang có tác dụng gớm-ghiếc: con đôi mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm cho đổ huyết vô-tội; lòng toan những mưu ác, chơn vội-vàng chạy tới việc dữ, kẻ làm triệu chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em”.
Notre Créateur, dont le nom est Jéhovah, hait le mensonge, comme Proverbes 6:16-19 le déclare clairement: “Il y a six choses que hait Jéhovah; oui, sept sont des choses détestables pour son âme: des yeux altiers, une langue mensongère, et des mains qui versent le sang trọng innocent, un cœur qui forge des projets nuisibles, des pieds qui ont hâte de courir au mal, un faux témoin qui exhale des mensonges, et quiconque sème des disputes entre mni-alive.comères.”
Les “ mains qui versent le sang trọng innocent ” et les “ pieds qui ont hâte de courir vers le mal ” sont les actions méchantes.
Tuy nhiên, số dân phiên bản xứ giảm sút lập cập vày bị những người xâm lấn ngược đãi độc ác; mục tiêu bao gồm của mình là tìm kiếm vàng.
Cependant, les mauvais traitements infligés par les envahisseurs, dont la première préoccupation était de trouver de l’or, ont provoqué un déclin rapide de la population.
Vì bạn bè sẽ được hiểu trước, vậy hãy giữ cho cẩn-thận, e bằng hữu cũng trở thành sự mê-hoặc của các người ác ấy dẫn-dụ, mất sự vững-vàng của chính bản thân mình chăng”.—2 Phi-e-rơ 3:14, 17.

Xem thêm: Cách Chế Biến Hạt Sen Tươi Ngon Giải Nhiệt Mùa Hè, Mẹo Bảo Quản Và Chế Biến Hạt Sen Tươi


Vous <...> qui savez cela à l’avance, tenez- vous sur vos gardes, de peur que vous ne soyez entraînés avec eux par l’erreur des gens qui bravent la loi et que vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. ” — 2 Pierre 3:14, 17.
* Đức Chúa Ttách “sẽ đến ngay gần đặng có tác dụng sự đoán-xét” với “vội-vàng làm cho chứng” nghịch thuộc tất cả gần như kẻ ác.
Dieu ‘ s’approchera de son peuple pour le jugement ’ et il deviendra un témoin prompt contre les transgresseurs de toutes sortes.
(Sáng-gắng Ký 17:1; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3) cũng có thể khối hệ thống gian ác của Sa-tan chắc là vững vàng, nhưng dưới mắt Đức Giê-hô-va “những dân-tộc không giống làm sao một giọt nước nhỏ dại vào thùng, với đề cập nhỏng là 1 mảy bụi rơi bên trên cân”.
Ce titre nous rappelle que nous ne devrions jamais sous-estimer sa force ni douter de sa capacité à vaincre ses ennemis (Genèse 17:1 ; Exode 6:3).
Hãy đánh dấu vào lòng lời khuyên làm việc II Phi-e-rơ 3:17, 18: “Hỡi kẻ siêu yêu-dấu, bởi đồng đội vẫn được hiểu trước, vậy hãy giữ lại mang đến cẩn-thận, e đồng đội cũng trở thành sự mê-hoặc của không ít fan ác ấy dẫn-dụ, mất sự vững-vàng của chính bản thân mình chăng.
Suivez le sage conseil renfermé en II Pierre 3:17, 18: “Vous donc, bien-aimés, possédant cette connaissance anticipée, soyez sur vos gardes, de peur que vous ne vous laissiez entraîner avec eux par l’erreur des gens qui bravent la loi et que vous ne veniez à déchoir de votre propre fermexẻ.
Có lẽ Phi-e-rơ nghĩ về đến vấn đề này khi ông viết lời khuim trợ thì biệt: “Hỡi kẻ khôn cùng yêu-vệt, bởi vì anh em vẫn được biết trước, vậy hãy giữ lại đến cẩn-thận, e đồng đội cũng bị sự mê-hoặc của rất nhiều fan ác ấy dẫn-dụ, mất sự vững-vàng của bản thân chăng”.
Peut-être est- ce à cela que Pierre pense quand il fait cette dernière mise en garde : “ Vous donc, bien-aimés, qui savez cela à l’avance, tenez- vous sur vos gardes, de peur que vous ne soyez entraînés avec eux par l’erreur des gens qui bravent la loi et que vous ne veniez à déchoir de votre propre fermevấp ngã.
Bằng bao gồm tội-ác trong tay ông, cơ mà ông quăng quật xa khỏi mình, Bấy giờ ông thật sẽ tiến hành vững-vàng, chẳng sợ hãi chi” (Gióp 11:4-6, 14-20).
Débarrasse- toi de tes péchés et éloigne de toi toute malice, et alors tu seras en sécuribổ et tu auras de nombreux amis.’ — Job 11:4-6, 14-trăng tròn.
lúc Giô-ách không tròn một tuổi, bà nội độc ác chiếm phần ngôi cùng giết hết những anh của Giô-ách, những người dân kế tự nsợi vàng.
Il avait moins d’un an qu& tous ses mni-alive.comères, les héritiers du trône, avaient éngã tués par sa grand-mère qui s’était proclamée reine.
(Thi-thiên 119:114, 117, 118; Châm-ngôn 3:32) Ngài coi số đông kẻ ác đó nlỗi “xác-bã”—vào câu này ám chỉ tạp chất sót lại trong quá trình luyện bạc với vàng.
Il ‘ rejettera tous ceux qui s’égarent loin de ses prescriptions ’ par leur recours à la ruse et au mensonge (Psaume 119:114, 117, 118 ; Proverbes 3:32).
24 Giờ trên đây khi An Ma nhận ra vậy, lòng ông khôn cùng aảm đạm rầu; do ông thấy bọn họ đang trngơi nghỉ bắt buộc một dân tộc bản địa độc ác và ngược ngạo; đề xuất, ông thấy trái tyên ổn chúng ta chỉ nhắm tới vàng bạc cùng số đông của cải giá đắt không giống.
24 Alors, lorsqu’Alma vit cela, son cœur fut apeiné ; oto il voyait qu’ils étaient un peuple méchant et pervers ; oui, il voyait qu’ils avaient le cœur tourné vers l’or, et vers l’argent, et vers toutes sortes de choses raffinées.
Bà ta cực kỳ ích kỷ cùng độc ác, luôn luôn luôn lúng túng một ngày nào đó hoàng tử đã cưới bà xã, và bà ta vẫn mất nsợi vàng vĩnh cửu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *