Anh Đến Với Em Vào Một Chiều Đầy Nắng

Em cho với em vào trong 1 ngày ttách đẹp nắng nóng Một ngày phượng hồng thắm vào đôi mắt bi ai bóng gió Phượng tuyệt nghẹn ngào tưởng như cô đơn Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trọng điểm hồn. Anh bao gồm biết không htrằn về phượng hồng đẹp lắm Tình mình càng nồng thắm đến bmong muốn vọng cao dưng Giờ trong lòng color hồng không pnhị phôi Xuân qua htrần cho tới ta lưu giữ nhau luôn luôn phượng ơi!Lòng vẫn tốt bi hùng Vì đời vậy Black thay đổi White, người dối gian Dẫu là đem vui, cho người nhiều tình thân Càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là bà xã đó Phượng bi hùng vì tình ta rã theo sóng hải dương nổi trôi Nngốc năm vào tôi, tình này sẽ không pnhì phôi Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!

Bạn đang xem: Anh đến với em vào một chiều đầy nắng


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Chế Biến Món Ngan, Thịt Ngan Chế Biến Món Gì Ngon Nhất

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *