Appreciated là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Appreciated là gì

*
*
*

appreciate
*

appreciate /ə"pri:ʃieit/ nước ngoài cồn từ tiến công giá Review đúng, Reviews cao, hiểu rõ giá bán trị (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, dìm thức; sâu sắcto lớn appreciate the value of...: Đánh Giá giá chuẩn trị của...to lớn appreciate the difficulties of the situation: thấy rõ thực trạng khó khăn, Review chung rất nhiều khó khăn của tình hìnhto appreciate the necessity: thấy rõ được sự buộc phải thiết biết hưởng thụ, biết tấn công giá cảm kíchI greatly appreciate your kindness: tôi cực kỳ cảm kích lòng xuất sắc của anh nâng giá bán, tăng giá trị (của chiếc gì) nội rượu cồn từ lên giá chỉ (hàng hoá...), đội giá trị
nâng giáLĩnh vực: xây dựngtán thưởngLĩnh vực: chất hóa học & thứ liệuđội giá mặt hàng hóađội giá trị hàng hóa, tiền tệ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): appreciation, appreciate, appreciable, appreciative sầu, appreciatively, appreciably


*

*

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Unrequited Love Là Gì ? Romance Angels Oracle

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

appreciate

Từ điển Collocation

appreciate verb

1 recognize good qualities

ADV. really | fully, properly The sound unique was poor so we couldn"t fully appreciate the music.

2 be grateful

ADV. deeply, greatly, really, very much We bởi really appreciate your help.

3 understvà

ADV. fully, properly I fully appreciate your concern. We will vày all in our power lớn help. | easily, readily The problems should be easily appreciated.

VERB + APPRECIATE fail to The government failed khổng lồ appreciate the fact that voters were angry.

PHRASES be generally/widely appreciated It is generally appreciated that the rail network needs a complete overhaul.

Từ điển WordNet


v.

recognize with gratitude; be grateful for

English Synonym và Antonym Dictionary

appreciates|appreciated|appreciatingsyn.: admire enjoy respect valueant.: depreciate despise

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *