As Of Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ mni-alive.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: As of là gì

*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Hi Five Là Gì - Đi Tìm Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Hành Động “Hi

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *