Bác Sĩ Nội Trú Tiếng Anh Là Gì

Parents are likely to be stressed when a child is hospitalized, and questions about the people providing medical care and what roles they play can add to the confusion.

Bạn đang xem: Bác sĩ nội trú tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Bác sĩ nội trú tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Bác sĩ nội trú tiếng anh là gì


*

Anesthesiologist: An anesthesiologist administers medicine during surgery to help patients relax and fall asleep. The anesthesiologist is present during an operation to watch over patients and make sure they have no pain. Bác sĩ gây mê: quản lý thuốc trong phẫu thuật để giúp bệnh nhân thư giãn và ngủ thiếp đi. Bác sĩ gây mê tham dự trong suốt quá trình phẫu thuật để theo dõi bệnh nhân và chắc chắn rằng họ không bị đau. Endocrinologist: An endocrinologist is a doctor who specializes in diagnosing and treating diseases and conditions caused by hormone problems, such as diabetes and growth problems.Bác sĩ chuyên khoa nội tiết: là bác sĩ chuyên về chẩn đoán và điều trị bệnh và các rối loạn gây ra bởi vấn đề hoóc-môn, như là tiểu đường và các vấn đề tăng trưởng.Cardiologist: A cardiologist is a doctor who specializes in diagnosing and treating heart or blood vessel problems.Gastroenterologist: This type of doctor specializes in problems with digestion and diseases of the esophagus, stomach, liver, gallbladder, and intestines.Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa: bác sĩ chuyên về các vấn đề tiêu hóa và các bệnh của thực quản, dạ dày, gan, túi mật, và ruột.Neonatologist: A neonatologist is a pediatrician with specialty training in the care of premature and critically ill newborns.Bác sĩ sơ sinh: là bác sĩ nhi khoa được đào tạo đặc biệt trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng và bị bệnh nặng.Psychiatrist: A psychiatrist is a medical doctor (MD) who specializes in treating emotional and behavioral problems through psychotherapy, prescribing medications, and performing some medical procedures.Bác sĩ tâm thần: là một bác sĩ y khoa (MD), người chuyên điều trị các vấn đề tình cảm và hành vi thông qua tâm lý trị liệu, kê toa, và thực hiện một số phương pháp y khoa.Psychologist: A psychologist specializes in treating emotional and behavioral problems through psychological consultation, assessment, testing, and therapy. A psychologist is not a medical doctor, but has a doctoral degree (PhD or PsyD). Psychologists at hospitals often help prevent or treat the mental health, behavioral, and emotional problems that patients and families may experience when coping with medical diagnoses.Bác sĩ tâm lý: chuyên điều trị các vấn đề tình cảm và hành vi qua hội chẩn tâm lý, đánh giá, thử nghiệm, và điều trị. Bác sĩ tâm lý không phải là bác sĩ, nhưng có học vị tiến sĩ (tiến sĩ hoặc tiến sĩ tâm lý).

Xem thêm: Cách Nướng Cá Trê Ngon Nức Mũi, Cách Nướng Cá Trê Ngon

Bác sĩ tâm lý tại các bệnh viện thường xuyên giúp ngăn ngừa hoặc điều trị sức khỏe tâm thần, hành vi, và các vấn đề tình cảm mà bệnh nhân và gia đình có thể gặp khi đối mặt với các chẩn đoán y tế.Pulmonologist: A pulmonologist is a doctor who concentrates on lung problems, such as asthma or cystic fibrosis.Rheumatologist: A rheumatologist is a doctor who treats problems involving the joints, muscles, and bones, as well as auto-immune diseases. A rheumatologist treats conditions such as arthritis and lupus.Bác sĩ chuyên khoa phong thấp: là một bác sĩ điều trị các vấn đề liên quan đến các khớp, cơ bắp, xương, cũng như các bệnh tự miễn dịch. Bác sĩ chuyên khoa phong thấp sẽ điều trị các bệnh như viêm khớp và lu-pút.Surgeon: A surgeon is a doctor who can operate on patients if needed. A general surgeon does many different types of procedures, such as taking out an appendix or fixing a hernia. Specialized types of surgeons include neurosurgeons who operate on the brain and nervous system, urologists who operate on the urinary system, and orthopedists who operate on bones and joints.

Bác sĩ phẫu thuật: là bác sĩ có thể giải phẩu bệnh nhân nếu cần thiết. Bác sĩ phẫu thuật tổng quát thực hiện nhiều loại phẫu thuật khác nhau, như là mổ ruột thừa hoặc chữa lành chứng thoát vị. Các chuyên khoa của bác sĩ phẫu thuật bao gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh chuyên mổ não và hệ thần kinh, bác sĩ chuyên khoa niệu phẫu thuật hệ tiết niệu, và bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật xương và khớp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *