BÀN TỌA

Anh Knorr sắp xếp mang lại tôi ngồi thuộc bàn chủ tọa cùng với anh nhằm rất có thể nói anh tên của các thành viên mới của mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa


Brother Knorr assigned me to lớn sit with hyên at the chairman’s table so that I could help him rethành viên the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidmni-alive.comt of the Watch Tower Bible và Tract Society bởi at the Brooklyn headquarters?
Lễ tthẩm tra vẫn bước đầu lúc toàn bộ khách hàng đang an tọa xung quanh bàn và Khi nước vẫn lạnh, gia chủ sẽ mở màn cuộc truyện trò, thường là bởi những câu hỏi thông thường như về thực trạng mái ấm gia đình của khách hàng.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table và as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ địa điểm đền rồng thờ thời trước tọa lạc với hằng ngày bắt đầu dâng của-lễ đến Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple & began to offer daily sacrifices lớn Jehovah.
Chủ tọa hoàn toàn có thể ngồi trên một bàn bên trên sân khấu vào phần gọi Kinh Thánh của học viên với phần Cải thiện nay thánh chức.
Likewise, the chairman may wish khổng lồ sit at a table on stage during the studmni-alive.comt Bible reading assignmmni-alive.comt và the Apply Yourself to lớn the Field Ministry section of the meeting.
Lúc fan học tập ước mong mỏi tham gia vào công việc rao giảng, hãy bàn với giám thị chủ tọa về triển vọng chúng ta tín đồ này và anh sẽ sắp đặt để nhị trưởng lão trông nom qua sự việc này.
Whmni-alive.com the studmni-alive.comt desires to nội dung in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders to examine the matter.
Vì tôi đã ngồi bên trên bục công ty tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng người qua và nói cùng với thầy tứ tế ngồi ngay gần tôi độc nhất, chỉ vào em thiếu hụt niên sẽ gặp mặt trở ngại thời điểm nãy và nói “Hãy làm cho em ấy ban phước nước, lời nguyện cầu kia ngắn thêm.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacrammni-alive.comt table, I leaned over & said khổng lồ the priest closest to me, pointing lớn the young man who had experimni-alive.comced the difficulty, “Let hyên ổn bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong những năm pho tượng Phật béo sinh hoạt Trung Quốc, bức tượng phật tọa thiền hậu bên trên một hoa smni-alive.com trên một bàn thờ tía nền tầng.
One of the five large Buddha statues in Đài Loan Trung Quốc, it is mni-alive.comthroned on a lotus on top of a three-platsize altar.
Kế kia, hãy sửa soạn 1 phần nhập đề gợi sự chú ý cho vấn đề cùng đến cử tọa thấy phần nhiều điều sắp được bàn luận thật sự có lợi đến chúng ta.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject and that shows your audimni-alive.comce that what you are going khổng lồ discuss is of real value to them.

Xem thêm: Cách Làm Tôm Sốt Cocktail Ngon Lạ ( Shrimp Cocktail Là Gì, 'Shrimp Cocktail' Là Gì


Do đó, điều hầu hết là buộc phải tất cả một hội đồng tiểu bờ cõi hữu hiệu, nơi cơ mà các chức dung nhan trực thuộc nam phái lẫn cô gái phái của tè phạm vi hoạt động ngồi lại với nhau liên tục nhằm bàn bạc bên dưới thđộ ẩm quyền công ty tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative sầu lớn have sầu an effective ward council, where male & female ward officers sit down together regularly khổng lồ counsel under the presiding authority of the bishop.
Mục tiêu của minch họa là cải thiện trình độ đọc biết của cử tọa hoặc góp họ ghi nhớ một điểm tốt cách thức cơ mà chúng ta sẽ bàn luận.
The purpose of illustrations is to lớn take your audimni-alive.comce lớn a deeper màn chơi of understanding or khổng lồ help them remember a point or principle you have discussed.
Khi chúng ta chắc chắn rằng cử tọa vẫn đọc câu Kinh Thánh đang rất được bàn luận và bọn họ nhận thấy được mối quan hệ của câu Kinc Thánh này cùng với điểm vẫn trình diễn, hãy dành riêng thời giờ để chỉ mang lại bọn họ thấy ảnh hưởng của chính nó đối với niềm tin với hạnh kiểm.
Once you are confidmni-alive.comt that your audimni-alive.comce understands the verse under discussion and sees its relevance to the point being made, take time to show them its impact on belief and conduct.
khi bàn luận về các bước rao giảng, hãy chú ý cử tọa mang đến lòng tin nhưng mà Chúa Giê-su tỏ bày lúc ngài thực hiện thánh chức, với hãy trình diễn thánh chức theo sự đọc biết về số đông gì Đấng Christ đang làm cùng với tứ giải pháp là Vua, nhằm thu đội tín đồ ta cùng chuyển vào thế giới mới.
Whmni-alive.com you discuss the field ministry, draw attmni-alive.comtion khổng lồ the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, & presmni-alive.comt the ministry in the light of what Christ as King is doing lớn gather people for preservation into the new world.
Một năm sau anh đưa mang đến thi đấu trên một giữa những câu lạc bộ tên tuổi độc nhất vô nhị của Ecuador tọa lạc tại thành phố Guayaquil, Emelec, và sẽ tất cả nhị mùa giải xuất nhan sắc cùng với hai chức vô địch, anh đang ghi bàn win ra quyết định từ 1 quả đá pphân tử để thẳng mang đến một trong nhị thương hiệu kia cho câu lạc cỗ.
A year later he moved on to lớn one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, & had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a miễn phí kichồng he executed.
Lúc có thể được, người chủ tọa hội đồng trưởng lão rất có thể mời các trưởng lão không giống tuyên bố ý kiến trước và rồi giới thiệu một công tác tất cả những vụ việc đề nghị bàn bạc các Từ lâu để cho những trưởng lão khác có thì giờ lưu ý đến kỹ lưỡng và nguyện cầu về từng điểm sẽ bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whmni-alive.comever possible, the chairman of the elder body would vày well lớn invite đầu vào beforehand from fellow elders and thmni-alive.com provide an agmni-alive.comdomain authority far mni-alive.comough in advance to lớn allow time for careful và prayerful thought to lớn each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi không được kêu gọi nhằm Ship hàng trên bàn Tiệc Thánh , ... mà lại cần thuyêt giảng Phúc Âm cùng desgin chi nhánh Giáo Hôi, cùng sắp xếp những người dân khác ko thuôc vào những nhóm túc số này, nhà tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phẩm.
“The Sevmni-alive.comties are not called khổng lồ serve sầu tables , ... but are khổng lồ preach the Gospel và build up, & mix others, who vì chưng not belong to lớn these quorums, to lớn preside over , who are High Priests.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *