Chất Phác

artless·countryfied·homely·homespun·naive·plain·plainly·shirt-sleeve·simple·unsophisticated
Nhờ làm việc mà không ai nói chúng tôi không thể chúng tôi đã thành công . Và do đó, chất phác là điều tốt
Và do đó, chất phác là điều tốt 7 năm sau, chúng tôi phát triển hơn để đạt được sự ủng hộ động lực và thực thi.

Bạn đang xem: Chất phác


Vì các đặc tính này, Kinh-thánh dùng hình ảnh con chiên để ám chỉ những người chất phác, bị hà hiếp hay không thể tự vệ được.
Because of these characteristics, the Bible uses sheep figuratively to depict innocent, abused, or defenseless people.
Bị kẹp ở giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực là những người nông dân hiền lành, chất phác trong làng, những người có khả năng bị áp bức bất chấp ai là người kiểm soát họ.
Caught in the middle of this power struggle are the village peasants, who are likely to be oppressed regardless of who is in control.
Thompson cũng tuyên bố rằng người Sao Kim có bản tính ngây thơ và chất phác: họ không biết ai đã chế tạo đĩa bay của họ, và dường như có ít hoặc không có sự tò mò nào khác.
Thompson also claimed the Venusians were naïve and childlike: they did not know who had built their flying saucers, and seemed to possess little to no curiosity.
Trong toán học cơ sở, Nghịch lý Russell hay mâu thuẫn Russell (đặt tên theo nhà triết học Bertrand Russell, người tìm ra nó vào năm in 1901) cho thấy rằng thuyết tập hợp chất phác của Georg Cantor sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

Xem thêm: ' Bánh Bột Lọc Tiếng Anh Là Gì ? Bánh Bèo Tiếng Anh Là Gì?


In the foundations of mathematics, Russell"s paradox (also known as Russell"s antinomy), discovered by Bertrand Russell in 1901, showed that some attempted formalizations of the naïve set theory created by Georg Cantor led to a contradiction.
Theo tác giả Don Lewis, một số người có học thời nay đã từng “mỉm cười kẻ cả” về những niềm tin dị đoan và sự sợ của “tổ tiên thật thà và chất phác của họ” nay lại “bị nguyên tố ác của lĩnh vực siêu nhiên thu hút”.—Religious Superstition Through the Ages.
According to author Don Lewis, a number of modern, educated people who “smile patronisingly” at the superstitious beliefs and fears of “their artless ancestors” are “once again becoming enthralled by the evil element in the supernatural.” —Religious Superstition Through the Ages.
Đoạn phim mở đầu bằng cái chết của vua Philip II vương quốc Macedon, cha của Alexander và giới thiệu Alexander như một vị hoàng tử còn ngây thơ, chất phác và chưa sẵn sàng chuẩn bị cho vai trò là kẻ chinh phục, anh luôn bị thách thức bởi các nhiệm vụ thôi thúc trong người.
The beginning cinematic is of the killing of Philip II of Macedon, Alexander"s father, and introduces Alexander as a naive and unprepared prince, who is challenged by the duties thrust upon him.
Vào tháng 1 năm 2010, CFTC đề xuất quy định mới hạn chế đòn bẩy xuống mức 10-1, dựa trên "một số hành vi không thích hợp" trong thị trường ngoại hối bán lẻ, "trong đó có gian lận mồi chài, sự thiếu minh bạch trong việc định giá và thực hiện giao dịch, không đáp ứng các khiếu nại của khách hàng, và nhắm mục tiêu vào những người chất phác, cao tuổi, có giá trị tài sản thấp và các cá nhân dễ bị tổn thương khác."
In January 2010, the CFTC proposed new rules limiting leverage to 10 to 1, based on " a number of improper practices" in the retail foreign exchange market, "among them solicitation fraud, a lack of transparency in the pricing and execution of transactions, unresponsiveness to customer complaints, and the targeting of unsophisticated, elderly, low net worth and other vulnerable individuals."
Ba thành phần chính của trang đích chất lượng cao được phác thảo trong các nguyên tắc này bao gồm: nội dung có liên quan và nguyên bản, tính rõ ràng và khả năng điều hướng trang web.
The three main components of a high-quality landing pages outlined in these guidelines are the following: relevant and original content, transparency and site navigability.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *