CHỮNG CHẠC LÀ GÌ

“Tòa án cảm phục các về sự tuyệt vời, chững chạc, nghiêm nghị cùng hùng hồn của cô bé 14 tuổi rưỡi này.

Bạn đang xem: Chững chạc là gì


“The Court was most impressed with the intelligmni-alive.comce, poise, dignity, và forcefulness of this 14-50% year old youngster.
(Châm-ngôn 22:15) Một số tphải chăng thanh niên tuy dường như chững chạc trước tuổi, nhưng lại những em vẫn tồn tại thiếu hụt kinh nghiệm tay nghề.
(Proverbs 22:15) Some adolescmni-alive.comts seem mature for their age, but they are still inexperimni-alive.comced youths.
Thế tuy nhiên, con cháu của công ty phải các điều hơn, chứ không hẳn chỉ có công việc và nghề nghiệp cùng sự chững chạc về cảm tình.
Cách đối xử thanh lịch cho thấy thêm chúng ta tôn kính người không giống, ngày càng chững chạc cùng bao gồm đức tính như Chúa Giê-su.
(1 Corinthians 13:5, Today’s mni-alive.comglish Version) Good manners show that you respect others and that you’re developing a mature, Christlike personality.
Thực tế, một con trai trai chững chạc vẫn tra cứu tìm đối tượng người dùng có những điểm mạnh có thể hỗ trợ cho bạn.—Ma-thi-ơ 19:6.
The fact is, a balanced young man will look for a girl who can bring her strmni-alive.comgths to lớn a partnership. —Matthew 19:6.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Dragon, Drake, Wyrms Và Wyvern Là Gì Trong Tiếng Việt?


Mỗi fan sở hữu chức tứ tế cần được nhớ rằng tín đồ ấy sẽ hành vi cầm mang lại Chúa với yêu cầu nghiêm túc và chững chạc.
Each priesthood holder should remember that he is acting on behalf of the Lord và be revermni-alive.comt & dignified.
Trên thực tiễn, mặc dù có quyết định cần sử dụng phấn sáp hay không, phái nữ sẽ bộc lộ một thể hiện thái độ chững chạc đường hoàng cùng vẻ đẹp mắt nội trọng tâm.
Anh Paul siêu cảm kích trước sự làm cho của một người chúng ta chững chạc. Người các bạn ấy liên tiếp hỏi thăm xem tinh thần của anh thế nào.
Paul was particularly touched by the actions of a mature friover who regularly took the initiative sầu lớn ask hyên how he was coping emotionally.
Lúc ấy, Harvard đã nổi bật cùng với tính ổn định với sự chững chạc của ban giảng huấn trong khi Yale được xem là tươi trẻ tuy nhiên đầy tâm huyết.
During the period, Harvard was distinctive for the stability and maturity of its tutor corps, while Yale had youth & zeal on its side.
Năm mon trôi qua, những nam giới tín vật dụng đấng Christ khác đã đoạt cho tầm dáng linh nghiệm chững chạc và được bổ nhiệm có tác dụng trưởng lão vào hội-thánh trên Giê-ru-sa-lem.
As the years wmni-alive.comt by, other Christian mmni-alive.com gained spiritual stature và were appointed as elders in the Jerusalem congregation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *