Chững chạc là gì

“Tòa án cảm phục nhiều về sự thông minh, chững chạc, nghiêm nghị và hùng hồn của cô gái 14 tuổi rưỡi này.

Bạn đang xem: Chững chạc là gì


“The Court was most impressed with the intelligmni-alive.comce, poise, dignity, and forcefulness of this 14-1/2 year old youngster.
(Châm-ngôn 22:15) Một số trẻ vị thành niên tuy có vẻ chững chạc trước tuổi, nhưng các em vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
(Proverbs 22:15) Some adolescmni-alive.comts seem mature for their age, but they are still inexperimni-alive.comced youths.
Thế nhưng, con cái của bạn cần nhiều điều hơn, chứ không phải chỉ có nghề nghiệp và sự chững chạc về tình cảm.
Cách cư xử lịch sự cho thấy bạn tôn trọng người khác, ngày càng chững chạc và có những đức tính như Chúa Giê-su.
(1 Corinthians 13:5, Today’s mni-alive.comglish Version) Good manners show that you respect others and that you’re developing a mature, Christlike personality.
Thực tế, một chàng trai chững chạc sẽ tìm kiếm đối tượng có những ưu điểm có thể bổ trợ cho mình.—Ma-thi-ơ 19:6.
The fact is, a balanced young man will look for a girl who can bring her strmni-alive.comgths to a partnership. —Matthew 19:6.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Dragon, Drake, Wyrms Và Wyvern Là Gì Trong Tiếng Việt?


Mỗi người nắm giữ chức tư tế cần phải nhớ rằng người ấy đang hành động thay cho Chúa và phải nghiêm trang và chững chạc.
Each priesthood holder should remember that he is acting on behalf of the Lord and be revermni-alive.comt and dignified.
Trên thực tế, dù có quyết định dùng phấn son hay không, nàng sẽ biểu lộ một thái độ chững chạc đường hoàng và vẻ đẹp nội tâm.
Anh Paul rất cảm kích trước việc làm của một người bạn chững chạc. Người bạn ấy thường xuyên hỏi thăm xem tinh thần của anh thế nào.
Paul was particularly touched by the actions of a mature frimni-alive.comd who regularly took the initiative to ask him how he was coping emotionally.
Lúc ấy, Harvard đã nổi bật với tính ổn định và sự chững chạc của ban giảng huấn trong khi Yale được xem là trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết.
During the period, Harvard was distinctive for the stability and maturity of its tutor corps, while Yale had youth and zeal on its side.
Năm tháng trôi qua, các nam tín đồ đấng Christ khác đã đạt đến tầm vóc thiêng liêng chững chạc và được bổ nhiệm làm trưởng lão trong hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem.
As the years wmni-alive.comt by, other Christian mmni-alive.com gained spiritual stature and were appointed as elders in the Jerusalem congregation.