Closing Balance Là Gì

Các thuật ngữ giờ anh vào kế tân oán tài chính

Đây là phần lớn tự giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán tài chủ yếu quan trọng

1.Bạn sẽ xem: Closing balance là gì

Break-even point: Điểm hòa vốn

2.

Bạn đang xem: Closing balance là gì

Business entity concept: Ngulặng tắc doanh nghiệp là một trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn Gọi trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần

14. Carriage: túi tiền vận chuyển

15. Carriage inwards: Ngân sách chi tiêu đi lại hàng hóa mua

16. Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán

17. Carrying cost: giá cả bảo đảm mặt hàng lưu lại kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

trăng tròn. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng mặt

21. Category method: Phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)

23. Cloông xã cards: Thẻ bnóng giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các chính sách kế toán

31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên ổn tắc nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá cả chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập vừa lòng đưa ra phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: Nguyên ổn tắc giá bán phí kế hoạch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu tiên tất cả tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản giữ động

48. Curent liabilities: Nợ nđính hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao

60. Reducing balance method: Phương thơm pháp sút dần

61. Straight-line method: Phương thơm pháp mặt đường thẳng

62. Direct costs: Chi phí trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản ngại trị

64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng cai quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

68. Provision for discounts: Dự chống chiết khấu

69. Discounts received: Chiết khấu cài hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh hao lý gia sản chũm định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các cách thức bút tân oán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút ít vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: túi tiền trả trước

80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần điện thoại tư vấn đồ vật nhất

85. Fixed assets: Tài sản cố định

86. Fixed capital: Vốn núm định

87. Fixed expenses: Định tầm giá / giá cả cố gắng định

General ledger: Sổ cái

89.

Xem thêm: " Best Practices Là Gì ? Nghĩa Của Từ Best Practices Trong Tiếng Việt

General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguim tắc chuyển động thọ dài

91. Goods stolen: Hàng bị tấn công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí định kỳ sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản tầm giá thanh khô toán

99. Imprest systems: Chế độ trợ thì ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: túi tiền gián tiếp

103. Installation cost: túi tiền lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued share capital:Vốn CP phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù chi phí cung cấp theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký kết chung

112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng tkhô cứng toán thù bởi chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh khô khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng thanh khô toán

118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

119. Loss: Lỗ

1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Pmùi hương pháp tiếng máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ bán

126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo ngân sách với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Ngulặng thứ liệu

129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: Ghi crúc của report quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các bút toán thù khởi đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký CP quá mức

148. Paid-up capital: Vốn đang góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Pmùi hương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản thanh hao toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ gia dụng chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu tiên có tích lũy

161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu tiên ko tích lũy

162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập

163. Prepaid expenses: giá thành trả trước

164. Private company: shop tứ nhân

165. Profitability: Khả năng sinc lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo giai đoạn công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: giá thành sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế toán thuếfull, Quyết tân oán thuế,thành lập doanh nghiệp lớn,Thay đổi ĐK tởm doanh,Giải thể, Mua phân phối, Sáp nhập đơn vị Chính xác, Nkhô giòn cngóng, Minc bạch.