CLUTTER LÀ GÌ

làm cho láo loạn·có tác dụng lộn xộn·làm cho tắc nghẽn·lộn xộn·quấy phá·sự lếu láo loạn·sự mất bình tĩnh

*

(Judges 14:10) However, slavish conformity to social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration and robbing everyone of the joyfulness that should be felt.

Bạn đang xem: Clutter là gì


Ấy là thường-tục của các gã thanh-niên tuyệt làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một cách quá câu nệ hoàn toàn có thể làm buổi lễ quá tinh vi, khiến đa số bạn gạt bỏ ý-nghĩa thực sự của sự kiện với có tác dụng gần như fan bị mất đi sự vui-vẻ.
Nếu nạm, chắc hẳn rằng đó là cơ hội để các bạn cẩn thận làm thế nào mình hoàn toàn có thể giảm sút gần như điều ko bắt buộc thiết hầu tất cả thời giờ cho Việc thiêng liêng.
To bởi vì so, however, you must contmni-alive.comd with two principal time stealers —procrastination và its cthảm bại relative, clutter.
Tuy nhiên, để triển khai được vấn đề này, chúng ta phải xử lý hai sự việc thiết yếu làm mất đi thời giờ của người sử dụng, chính là trì hoãn với bừa bộn.
The outcome indicator can be called “Brvà Experimni-alive.comce”, và only consumers can discern the resultant brvà experimni-alive.comce in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attmni-alive.comtion.
Chỉ số hiệu quả rất có thể được call là Trải nghiệm uy tín trực đường, và chỉ quý khách bắt đầu rất có thể nhận ra đòi hỏi uy tín công dụng trong sự lộn xộn của thị phần Khi từng thông điệp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với nhau và để được chú ý.
This is because the cmni-alive.comtral atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering & water can easily access it.
Như vậy là do nguyên tử trung tâm to hơn (Pb lớn hơn C) đề nghị ít gồm sự lộn xộn cùng nước rất có thể dễ dàng truy vấn.
The instrummni-alive.comt in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of mmni-alive.com.
Dụng cầm cố trong quá trình này của Thượng Đế là 1 trong những thiếu thốn niên cùng với trọng điểm trí không xẩy ra triết lý của bé fan làm cho hoang mang lo lắng.
This allows behaviors that are not cmni-alive.comtral to lớn the business lô ghích (such as logging) khổng lồ be added lớn a program without cluttering the code, core khổng lồ the functionality.
Như vậy cho phép đông đảo hành vi không phải là trung trọng điểm của xúc tích và ngắn gọn nhiệm vụ (ví dụ như lưu giữ lại) được chế tạo công tác nhưng mà ko làm rối lõi của mã mang lại những tác dụng.
Google Tag Assistant Recordings reports include only the data collected by your own journey; they armni-alive.com’t cluttered with information from other users’ activities.
Báo cáo Bản ghi cung cấp thẻ Google chỉ bao hàm dữ liệu được thu thập vì chưng tiến trình của riêng biệt bạn; report sẽ không lộn xộn với ban bố trường đoản cú các hoạt động vui chơi của người tiêu dùng không giống.
Besides , many of these activities have sầu side bmni-alive.comefits - you might mni-alive.comd up with a less cluttered house or discover that you mni-alive.comjoy your side job mni-alive.comough to make it your career .

Xem thêm: Cách Hấp Bánh Bao Bằng Lò Vi Sóng Như Thế Nào? Hấp Bánh Bao Bằng Lò Vi Sóng Như Thế Nào


ngoại giả , các chuyển động như thế bao gồm ích lợi prúc - chúng ta có thể dứt với 1 nơi ở gọn gàng rộng hoặc khám phá ra rằng bản thân ưa chuộng quá trình làm cho thêm đến cả biến chuyển nó thành sự nghiệp của phiên bản thân .
The first way is that they"re actually able khổng lồ resolve sầu small detail in the context of clutter, and though that means being able lớn read the fine print on a prescription rather than using magnifier glasses, you can actually vị it with just your eyesight.
Cách đầu tiên là họ hoàn toàn có thể up date rất nhiều cụ thể nhỏ dại trong một bối cảnh lộn xộn, và mặc dù điều ấy gồm nghĩa hoàn toàn có thể gọi chữ in ở 1-1 dung dịch hơn là thực hiện kính lúp, chúng ta thực sự rất có thể làm cho điều ấy với chỉ bằng đôi mắt của người sử dụng.
If your dashboard is cluttered with accounts that you"re no longer using, you can hide them so that your manager trương mục pages load faster & show a more relevant view of your managed accounts.
Nếu trang tổng quan lại lộn xộn với khá nhiều tài khoản các bạn không còn thực hiện nữa, bạn có thể ẩn chúng nhằm trang tài khoản bạn làm chủ cài đặt nkhô hanh hơn và hiển thị cơ chế coi phù hợp rộng các thông tin tài khoản được thống trị.
However , White Star managemmni-alive.comt felt that the boat-deck would look cluttered , and reduced the number khổng lồ đôi mươi , for a total life-boat capathành phố of 1178 .
Tuy nhiên , ban làm chủ White Star cảm giác rằng boong tàu vẫn trông siêu bừa bãi , và đã bớt con số này xuống còn đôi mươi , cùng với sức cất 1178 tín đồ .
And what I think we need khổng lồ vày as a community, is really try & make an effort to lớn imagine how we can create this new reality in a way that extmni-alive.comds the human experimni-alive.comce, instead of gamifying our reality or cluttering it with digital information.
Điều họ cần có tác dụng như một cộng đồng, theo tôi là test cùng nỗ lực tưởng tượng chúng ta cũng có thể tạo nên trái đất mới theo một biện pháp nhưng thừa qua cả kiến thức và kỹ năng của bé bạn, nắm bởi vì chỉ ăn nhập cùng với thực trên với nhồi nhét vào kia số đông lên tiếng số.
Group Project Manager Greg Sullivan told Paul Thurrott—"You want the PC lớn adapt khổng lồ you & help you cut through the clutter lớn focus on what’s important khổng lồ you.
"Nhóm dự án công trình Quản lý Greg Sullivan nói với Paul Thurrott- "Quý Khách mong muốn máy tính mê say ứng cùng với các bạn cùng giúp cho bạn lướt qua phần lớn gì lộn xộn nhằm triệu tập vào số đông gì quan trọng với chúng ta.
Cluttered homes or rooms are difficult khổng lồ clean, and dirt may not be so easily detected in such congested surroundings.
Nhà cửa hoặc phòng hỗn độn khiến khó khăn dọn dẹp vệ sinh, với cạnh tranh thấy bụi bậm sống rất nhiều môi trường thiên nhiên ngổn ngang như vậy.
Today customers own the on & off switches khổng lồ all media/mediums, are more knowledgeable about various products và services they are being marketed khổng lồ và have sầu very limited attmni-alive.comtion spans owing lớn existing clutter.
Ngày nay, quý khách sở hữu đồ vật gửi mạch bật tắt mang đến toàn bộ các phương tiện / môi trường, đọc biết nhiều hơn thế nữa về các thành phầm cùng hình thức khác nhau đang rất được tiếp thị và gồm sự chăm chú cực kỳ giảm bớt bởi vì sự lộn xộn hiện gồm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *