Counsel Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Counsel là gì

*
*
*

counsel
*

counsel /"kaunsəl/ danh từ sự hỏi ý kiến, sự bàn bạclớn take counsel with somebody: hội ý cùng với ai, bàn thảo với aito lớn take counsel together: cùng nhau trao đổi thương lượng chủ ý cùng với nhau lời khuyên, lời chỉ bảoto give good counsel: góp lời khuyên tốt ý muốn, dự địnhto keep one"s own counsel: giữ lại kín, ko để lộ dự định của mình nguyên tắc sư; team pháp luật sư (trong một vụ kiện)lớn be counsel for the plaintif: làm vẻ ngoài sư đến nguyên đơn nước ngoài động từ khuim răn uống, chỉ dẫn, chỉ bảoto counsel someone to lớn bởi vì something: khuyên ai làm cho gì
luật sư, vắt vấn luật pháp phápchamber counselthay vấn pháp luật bốn nhâninvestment counselcầm cố vấn đầu tưinvestment counselngười tư vấn đầu tư

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Counsel: Luật sư Người hỗ trợ tư vấn quy định tốt đại diện đến thân công ty. Người này bắt buộc gồm bởi hành nghề.


*

*

Xem thêm: Winny (@Winny_Bayday) · Twitter, Winny Virus Continues To Wreak Havoc Across Japan

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

counsel

Từ điển Collocation

counsel noun

1 advice

ADJ. good, wise

VERB + COUNSEL give (sb), offer (sb) | accept, follow, get, listen to, take Listen khổng lồ the counsel of your elders.

COUNSEL + VERB prevail In the end, wiser counsels prevailed.

PREP. ~ on He is there khổng lồ give you counsel on all matters.

PHRASES a counsel of despair (= advice not to lớn try khổng lồ vì sth because it is too difficult), a counsel of perfection (= advice that is good but difficult or impossible to follow)

2 lawyer

ADJ. legal They were denied legal counsel or the right khổng lồ gọi witnesses in their defence. | chief, senior | junior | leading The accused was represented by a leading counsel. | Crown, prosecuting/prosecution The witness was cross-examined by the prosecuting counsel. | defence/defending | King"s/Queen"s

VERB + COUNSEL appoint | brief, instruct My solicitor will brief the senior counsel.

COUNSEL + VERB represent sb | cross-examine sb, question sb | argue sth, clayên ổn sth, say sth, state sth, submit sth His counsel argued that he had not intended lớn harm the women.

PHRASES counsel for the appellant/defendant/plaintiff/respondent, counsel for the defence/prosecution to be questioned by the counsel for the prosecution

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

counsels|counseled|counselled|counseling|counsellingsyn.: advise confer instruct recommkết thúc suggest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *