Density là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Density là gì

*
*
*

density
*

mật độ trùng lặp từ khóa /"densiti/ danh từ tính dày đặc sự đông nghịt, sự trù mật độ dày, tỷ lệ, độ chặtmolecular density: mật độ phân tử (đồ dùng lý) tỷ trọng tính đần độn, tính dở người đần
mật độapparent density: tỷ lệ đổi mới kiếnconditional probability mật độ trùng lặp từ khóa function: hàm mật độ phần trăm gồm điều kiệncritical density: tỷ lệ tới hạnmật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số tỷ lệ (vào thống kê)density of population: mật độ dân sốfreight density: mật độ siêng chở hàng hóa (mặt đường bộ)high- mật độ trùng lặp từ khóa economy: nền tài chính mật độ caolow density cargo: hàng chsinh hoạt mật độ thấppeak density: tỷ lệ cao điểmpopulation density: mật độ dân sốrelative density: tỷ lệ tương đốispecific density: tỷ lệ riêng rẽ phầnstacking density: tỷ lệ xếp sản phẩmtraffic density: tỷ lệ kháchvolume density: mật độ vào một đơn vị thể tíchtỷ trọngdensity recorder: thiết bị ghi tỷ trọngspecific density: tỷ trọng riêngbulk densitytrọng lượng riêngcolour densitycường độ màumật độ trùng lặp từ khóa bottlebình chất liệu thủy tinh trọng kếmật độ trùng lặp từ khóa meterchiếc đo độ đặcdensity meterloại đo độ sệtdough mật độ trùng lặp từ khóa metermẫu đo độ quánh bột nhàojuice densitynồng độ nước quảlime milk densitymật độ sữa vôilow density cargochào bán phá giá bán ngoại tệ yếusaccharate milk densityđộ đậm đặc sữa đường<"densiti> o mật độ, khối lượng riêng biệt Khối lượng bên trên đơn vị thể tích. Mật độ khối gồm mật độ của đá với của các chất lỏng trong các lỗ rỗng. Mật độ khung đá là mật độ riêng biệt của đá. Mật độ thường được dùng nuốm mang đến khối lượng riêng. Tỷ trọng là mật độ phân tách đến mật độ nước tinch khiết. o tỷ trọng, độ dày § abosolute density : mật độ tuyệt đối § apparent density : mật độ biểu kiến, tỷ trọng biểu kiến § bulk density : mật độ khối, tỷ trọng thể tích § critical density : mật độ tới hạn § customer mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ người tiêu dùng (dầu khí ở một khu vực vực nhất định hoặc tính theo chiều dài đường ống) § filling density : tỷ trọng độ dày (của khí dầu hóa lỏng) § natural mật độ trùng lặp từ khóa : độ dày tự nhiên § relative sầu mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ tương đối, tỷ trọng § relative vapour density : tỷ trọng hơi § surface density : mật độ bên trên mặt § vapour mật độ trùng lặp từ khóa : mật độ hơi nước, tỷ trọng hơi nước § well density : mật độ giếng (bên trên một diện tích mỏ) § density current : dòng nặng Dòng chảy trọng lực bên sườn của một chất lỏng nặng chảy vào một chất lỏng nhẹ hơn § density log : log mật độ § mật độ trùng lặp từ khóa order : cấp điều hành Một ủy ban gồm trách rưới nhiệm về định vị những giếng khoan

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Density: A measure of how heavy a specific volume of a solid, liquid, or gas is in comparison lớn water. Depending on the chemical.

Tỷ trọng: Số đo trọng lượng riêng biệt của một hóa học rắn, lỏng, khí đối với trọng lượng riêng biệt của nước. Phú trực thuộc vào hóa học hoá học tập.


*

Xem thêm: Blogger Thu Nga ( Bánh Bèo Phù Phiếm Tên Thật, Tiểu Sử Blogger Thu Nga (Bánh Bèo Phù Phiếm)

*

*

density

Từ điển Collocation

mật độ trùng lặp từ khóa noun

ADJ. high, low | average an average mật độ trùng lặp từ khóa of 2.4 people per hectare | population, traffic The population density in this thành phố is very high.

VERB + DENSITY calculate, measure

DENSITY + VERB change, vary | increase, rise | decrease, fall

Từ điển WordNet


Oil and Gas Field Glossary

Absolute Density|Bulk DensityAbsolute: Mass per unit volume. Absolute mật độ trùng lặp từ khóa considers only the actual volume occupied by the material expressed in pounds per gallon (ppg) or pounds per cubic foot (lb/cu. ft. Bulk: Mass per unit volume. Bulk density is a mass per unit bulk volume which includes the actual volume of the material plus the volume of trapped air.

English Synonym and Antonym Dictionary

densitiessyn.: compactness concentration denseness tightness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *