Edge nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Edge nghĩa là gì

*

*

*

Xem thêm: Danh Ca Sĩ Tuấn Vũ Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Ca Sĩ Tuấn Vũ

*

edge /edʤ/ danh từ
lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sinh sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; thời gian gay go, cơ hội lao đaokhổng lồ be on edge bực mình dễ dàng cáukhổng lồ have sầu the edge on somebody: (tự lóng) sinh sống nắm điểm mạnh ailớn phối someone"s teeth on edge tạo nên ai bực mình; tạo nên ai tua người; tạo nên ai tởm tởmlớn take the edge off one"s appetite khiến cho nạp năng lượng mất ngon tạo nên đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo nên nguyên tắc của ai mất dung nhan cạnh ngoại cồn từ mài nhan sắc, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ mang đến, làm gờ đến, làm cho cạnh cho xen (vật gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần dần vàokhổng lồ edge one"s way into lớn a job: len lách vào một các bước gì nội cồn từ đi né lên, lách lênlớn edge away nhàn rỗi dịch xa ra (mặt hàng hải) đi xa ralớn edge off mài mỏng tanh (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awaykhổng lồ edge on liên can, thúc giục danh từ o gờ, rìa, đường viền; form (bạn dạng đồ); sinh sống (núi) động từ o mài dung nhan § dividing edge : rìa phân loại, giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ko kể thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke knghiền § stratigraphic top edge : số lượng giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất bao gồm dầu khí sống nhãi giới một mỏ Chỗ xúc tiếp dầu/nước hoặc khí/nước nằm tại bên dưới khoảng khu đất này § edge player : tín đồ demo khoan vùng rìa Người hoặc công ty gánh nhấn vùng khu đất với khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm triệu tập cao độ của hiđrocacbon xung quanh khu đất, sinh ra bởi vì vi thnóng rỉ sinh hoạt trên khu vực xúc tiếp dầu/nước bên trên bể chứa dưới khu đất § edge water : nước rìa Nước tự do thoải mái gồm sống biển lớn vỉa cất dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc trẻ ranh giới ko kể của một vỉa cung ứng Giếng ven rìa Gọi là giếng biên mỏ thường xuyên sát địa điểm xúc tiếp dầu/nước
*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the map and didn"t know which way to lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP.. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have sầu khổng lồ gain a competitive edge over rival suppliers

PREPhường. ~ over The intensive training she had done gave sầu her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet

n.Bạn đang xem: Edge tức là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

provide with an edge

edge a blade