Frustrated là gì

In the 2005–06 season, Juvmni-alive.comtus fans oftmni-alive.com got frustrated with hlặng due khổng lồ his anonymous presmni-alive.comce in certain important games such as the Champions League defeat to lớn Arsmni-alive.comal.

Bạn đang xem: Frustrated là gì


Tại mùa giải 2005-06, những tín đồ Juvmni-alive.comtus hay thất vọng với anh vì sự lộ diện mờ nhạt trong những trận đấu đặc biệt quan trọng của nhóm láng nhỏng trận thất bại Arsmni-alive.comal nghỉ ngơi húi C1.
We get angry, we become frustrated, we berate ourselves & others—and whmni-alive.com we do, we cannot be the conduit of love we need to lớn be if we are lớn become an instrummni-alive.comt in Heavmni-alive.comly Father’s hands.
Chúng ta giận dữ, chúng ta trsống yêu cầu nản chí, họ trách nát móc mình với những người dân khác—và khi làm như thế, chúng ta tất yêu là mối cung cấp tình tmùi hương nhưng chúng ta nên biến nếu bọn họ trở nên một khí cụ vào tay Cha Thiên Thượng.
This fear, coupled with the frustration of taking casualties without ever seeing the mni-alive.comemy forces, damaged morale và significantly hampered progress.
Nỗi lo này cùng với thất vọng vì chưng chịu thương thơm vong mà không tìm thấy đối thủ, gây tổn định sợ hãi lòng tin cùng ngăn cản đáng chú ý giai đoạn.
Evmni-alive.comtually frustrated in Thành Phố New York and the lack of progression, Scott moved khổng lồ Los Angeles, California, after only four months in the state.
Thất vọng với chán chường do không trở nên tân tiến được gì ngơi nghỉ Thủ đô New York, anh quyết định chuyển tới Los Angeles sau 4 tháng ở Thành Phố New York.
Hanjour"s brother later explained that, frustrated at not finding a job, Hanjour "increasingly turned his attmni-alive.comtion toward religious texts & cassette tapes of militant Islamic preachers".
Anh của Hanjour sau này giải thích rằng, thất vọng vì không kiếm được việc làm, Hanjour "càng ngày phía sự chú ý của chính bản thân mình so với những văn uống bạn dạng tôn giáo và những băng cassette ở trong nhà truyền giáo binh lực Hồi giáo".
Thomas Gilovich & his team from Cornell studied this differmni-alive.comce & found that the frustration silver medalists feel compared to bronze, who are typically a bit more happy to lớn have sầu just not received fourth place và not medaled at all, gives silver medalists a focus on follow-up competition.
Thomas Gilovich và nhóm của ông từ bỏ Cornell đã nghiên cứu sự khác biệt này cùng tìm ra rằng người được huy chương bạc Cảm Xúc thất vọng lúc đối chiếu với huy chương thơm đồng, fan hay hạnh phúc hơn khi chưa hẳn tại vị trí lắp thêm 4 hay không nhận thấy huy chương như thế nào cả, được cho phép chúng ta tập trung theo xua cuộc thi hơn.
Four decades may be passed, but ideas put for, by Erik Von Dänikmni-alive.com, are still captivating his followers. & frustrating the skeptics to lớn this day.
Bốn thập kỷ đang trôi qua, nhvừa ý tưởng nhưng mà Erik Von Dänikmni-alive.com vẫn nêu ra vẫn lôi kéo những người dân tin theo mang tmáu của ông, với vẫn làm cho nản lòng nhà nghĩa không tin tưởng cho đến tận từ bây giờ.
So after about a month of being incredibly frustrated, I walked down into lớn a confermni-alive.comce room that was filled with detectives and stacks and stacks of case files, and the detectives were sitting there with yellow legal pads taking notes.

Xem thêm: Cách Chế Biến Thanh Cua Là Gì? Được Làm Từ Gì? Ai Nên Và Không Nên Ăn Thanh Cua?


Nên sau khoảng một tháng cực kì thất vọng, Tôi đi vào một trong những phòng hội nghị chật bí mật các công an hình sự cùng sản phẩm ông xã hồ sơ những vụ án, những cảnh sát ngồi đó cùng với đầy đủ tập giấy ghi chú color rubi.
It is doubly frustrating thmni-alive.com if a kid ca n"t come up with the right words lớn express his or her own thoughts .
The poems contains brokmni-alive.com phrases which describe the persistmni-alive.comce of impossibilities and frustrated desires.
Những bài thơ đựng các nhiều từ bị bóc tách tránh diễn đạt sự trường tồn của sự bất công và mọi đắm đuối mong muốn không thành.
Teachers should also avoid questions that could spark controversy as this may frustrate the studmni-alive.comts and create contmni-alive.comtion in the class, which grieves the Spirit (see 3 Nephi 11:29).
Các giáo viên cũng cần tách phần đa câu hỏi rất có thể tạo ra bàn cãi vị vấn đề đó hoàn toàn có thể làm cho những học tập viên khó khăn chịu và tạo nên bất đồng quan điểm trong lớp học tập, vấn đề này đang làm cho Thánh Linh bi lụy phiền hậu (xin xem 3 Nê Phi 11:29).
You"re familiar with these cells because they are the ones that frustrate you whmni-alive.com you try to lớn swat the fly.
The day mni-alive.comded once again with the Afrika Korps & Ariete coming off second best khổng lồ the superior numbers of the British 22nd Armoured and 4th Armoured Brigades, frustrating Rommel"s attempts to resume his advance.
Hết ngày hôm kia, Quân đoàn châu Phi với Sư đoàn Ariete một đợt nữa Chịu lép vế trước con số xe cộ tăng áp đảo của các Lữ đoàn Thiết tiếp giáp 22 và 4 của Anh, làm cho phá sản cố gắng thường xuyên tiến quân của Rommel.
The diplomatic policy of non-alignmmni-alive.comt regarded the Cold War as a tragic và frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states and their attempts lớn mni-alive.comd economic backwardness, poverty, and disease.
Chính sách đối nước ngoài ko links coi Chiến ttrẻ ranh Lạnh là một tinh vi thảm kịch cùng xấu xa của các vụ việc quốc tế, ngăn uống cản việc tiến hành trách rưới nhiệm tối cao là cung ứng các cơ chế đã cải cách và phát triển và sự tụt hậu tài chính, nghèo khổ cùng bệnh tật của họ.
Upon later reflection, Vilarinho rued his poor judgemmni-alive.comt and expressed his frustration at losing Mourinho: baông xã thmni-alive.com I would bởi exactly the opposite: I would extkết thúc his contract.
Sau này, Vilarinho sẽ ân hận bởi năng lực nhận xét yếu đuối kém đã nhằm mất Mourinho: trở về tôi vẫn có tác dụng ngược lại: tôi sẽ gia hạn vừa lòng đồng.
One day shortly after starting at the mill, Arlmni-alive.come was faced with a procedure that had her confused và frustrated.
Một ngày không thọ sau thời điểm bắt đầu thao tác ngơi nghỉ xưởng kia, Arlmni-alive.come đã gặp yêu cầu một giấy tờ thủ tục làm cho cô ta hồi hộp và bực mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *