Function Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một bí quyết toán thù học tập cụ thể hoá mối liên hệ giữa các cực hiếm của một tập thích hợp những trở nên tự do xác định quý hiếm các vươn lên là phụ thuộc.
function hàm, hàm số; tính năng // công dụng, vận hành
f.

Bạn đang xem: Function là gì

of bounded variation hàm có biến chuyển phân bị chặn
f. of a complex(real) variable hàm biến đổi số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (toán gớm tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm vẻ bên ngoài mũ f. of finite genus (giải tích) hàm bao gồm như thể hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm giao diện vô hạn, hàm mẫu mã rất đại f. of limited variation hàm bao gồm thay đổi phân bị chặn f. of maximun type hàm đẳng cấp cực lớn, hàm kiểu vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm hình trạng cực tiểu f. of position các chất trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả vươn lên là ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm những điểm kỳ quái, nhân tố kỳ dị f. of support hàm tựa absolutely additive phối f. hàm tuyệt vời nhất cùng tính absolute monotonic f. hàm đơn điệu hay đối acylic f. hàm ko tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập phù hợp thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm nỗ lực phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. hàm lượng giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm khẳng định diện tích S (trong không gian Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm nguyên ổn liên đới asympotic distribution f. hàm phân phối tiệm cận atomic phối f. hàm tập đúng theo nguim tử automorphic f. hàm từ bỏ đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy vậy phức bicontinuous f. hàm song liên tục biharmonic f. hàm tuy vậy điều hoà bijective sầu f. hàm tuy vậy ánh bilinear f. hàm tuy vậy tuyến tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded set f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm đặc trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm sát lồi combinable f. hàm thích hợp được comparable f. hàm so sánh được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một pmùi hương trình vi phân tuyến đường tính không thuần nhất) complementary error f. hàm không đúng bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive sầu mix f. (giải tích) hàm tập phù hợp cộng tính hoàn toàn completely defined f. (xúc tích học) hàm khẳng định mọi nơi complex f. hàm số phức complex velocity f. hàm gia tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (logic học) hàm tính được concave f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm khôn cùng bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp nội dung f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm khôn cùng bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm tinh chỉnh đến phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá (trị) countable additive phối f. hàm tập hòa hợp cùng tính đếm được covariance f. hàm hiệp pmùi hương sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative sầu frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân tách vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm dem& f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm knhị triển được differentiable f. hàm đem vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng chừng cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm tuy nhiên tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng gồm bản elementary transcendental f. hàm cực kỳ việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm nguyên ổn nhiều loại cực tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm không đúng số, hàm độ không nên, tích phân phần trăm sai số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm chi phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. ráng vị, hàm lực forcing f. hàm chống bức không tính phí f. hàm trường đoản cú do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm tỷ lệ, mật độ phân phối gamma f. hàm gama general recursive sầu f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm đối chọi ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm cực kỳ nón hyperelliptic f. hàm cực kỳ eliptic hypergeometric f. hàm vô cùng bội hyperharmonic f. hàm vô cùng điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm khẳng định ko hoàn toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm chỉ tiêu của hàm nguyên initial f. (lô ghích học) nguyên ổn hàm injective sầu f. hàm đơn ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguim các loại chuẩn chỉnh tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm vô cùng việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm vị giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. các chất giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: Theoretical Background Là Gì ? Vai Trò Và Phương Pháp Xây Dựng

hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative sầu impedance f. hàm tổng trsinh sống lặp jum f. (tinh chỉnh và điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm vẫn biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (thiết bị lí) hàm Lagrăng, cố kỉnh đụng lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm tuyến đường tính linear integral f. hàm ngulặng con đường tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm tất cả lôga lồi logical f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm lôgic logistic f. (toán thù gớm tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn định thất many-valued f. (giải tích) hàm đa trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm cực tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinch các mômen monodrome f. hàm đối chọi đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đối kháng diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm đổi thay phức đơn diễn monotone f. (giải tích) hàm đơn điệu multisize f. hàm nhiều trị multilinear f. hàm nhiều tuyến tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm nhiều trị multiplicative f. hàm nhân tính multivalent f. hàm đa diệp multivalued f. hàm đa trị natural trigonometrical f. các chất giác tự nhiên negatively infinite f. hàm âm Khủng vô hạn non-analytic f. hàm ko giải tích non-differentiable f. hàm ko khả vi nn-negative additive sầu f. hàm cộng tính ko âm non-periodic f. hàm không tuần hoàn non-unikhung f. hàm không đối chọi trị normal f. hàm chuẩn tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn chỉnh hoá null f. hàm không numerical f. hàm bằng số objective sầu f. (triết lý trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm solo trị operator f. hàm toán tử order f. hàm máy tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm bộ phận partial recursive f. hàm đệ quy bộ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ thiết bị (dùng để làm tính những bản bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm thường xuyên từng mảnh piecewise regular f. hàm thiết yếu quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm đa giác polyharmonic f. hàm nhiều điều hoà possibility f. hàm khả năng positive f. hàm dương positive sầu definite energy f. hàm tích điện xác định dương positive sầu real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương to vô hạn potential f. cố gắng vị, hàm lực, nhiều điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive sầu f. hàm nguyên thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm mang giải tích pseudo-periodic f. hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous mix f. hàm tập đúng theo thuần loại gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm ra quyết định vẫn ngẫu nhiên hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm nguyên hữu tỷ reactance f. hàm năng lượng điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm lấy cực hiếm thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive sầu f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc thù rút gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm biến chuyển phức đều relate f.s những hàm phụ thuộc remainder f. hàm các số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm yên ổn ngựa schlicht f. hàm (giải tích) solo diệp self-impedance f. hàm từ bỏ trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp mix f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm dấu, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) đối chọi diệp single-valued f. hàm solo trị singly periodic f. hàm tuần trả đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn tuột, hàm được bình dị source f. hàm mối cung cấp, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave f. hàm sóng cầu spheroidal wave sầu f. hàm sóng phỏng cầu square-integrable f. hàm gồm bình phương khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển và tinh chỉnh học) phần trăm chuyển tiếp stored energy f. hàm biến dị năng lượng stream f. hàm dòng bít tất tay f. hàm ứng suất stroke f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm cực kỳ điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ độ test f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tđọng diện totally additive set f. hàm tập đúng theo hoàn toàn cộng tính transcendental f. hàm cực kỳ việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm cửa hàng (nằm trong không gian cơ sở) trigonometric(al) f.s hàm vị giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (súc tích học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không biến thành chặn uniform f. hàm đơn trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định giỏi hầu như nhất unit step f. hàm cầu thang đơn vị univalent f. (giải tích) hàm đối chọi diệp universal f. (logic học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm dòng biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. hàm sóng vectơ wave sầu f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm cực kỳ cầu đớichức năngadministrative sầu function: tác dụng hành chánhcommercial function: tác dụng tmùi hương mạicontrol function: tính năng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive function: tính năng hành chánhfunction bond: trái phiếu chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: chức năng của một sản phẩmfunction of exchange: tác dụng thảo luận (của tiền tệ)implicit function: tác dụng nội tạiinvestment function: tác dụng đầu tưlimited function wholesaler: đơn vị bán sỉ tất cả tác dụng hạn chếmain function of a product: tính năng thiết yếu của sản phẩmkinh doanh function: công dụng của tiếp thịselling function: công dụng tiêu thụsupply function: chức năng cung ứngtab function: công dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: lượng chất thêm vào CES (bao gồm thông số đàn hồi sửa chữa không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chuẩn Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cung cấp Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm tác dụng Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số thêm vào DouglasFriedman"s money demvà function: hàm cầu chi phí FriedmanHicksion dem& function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm tiện ích bóc được cùng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị ngăn (giới nội)characteristic function: hàm quánh trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demand function: hàm cầu đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor demand function: hàm cầu bao gồm ĐK mang lại nhân tố sản xuấtconditional probability mật độ trùng lặp từ khóa function: hàm mật độ tỷ lệ gồm điều kiệnconsumer"s demand function: hàm cầu cho những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm Tỷ Lệ liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số phí tổn. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân pân hận xác suấtcumulative probability function: hàm tỷ lệ tích lũydemvà for money function: hàm cầu chi phí tệdemvà function: hàm số nhu cầudem& function: hàm cầumật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm bỏ ra tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm thêm vào cùng với thông số thế địnhglobal maximum of a function: cực lớn cục bộ của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu tổng thể của hàm sốhabit- creating demand function: hàm cầu tập tiệm (tiêu dùng)habit- creating dem& function: hàm cầu tạo tập tiệm (tiêu dùng)habit-creating dem& function: hàm cầu sinh sản bởi vì tập tiệm (tiêu dùng)hicksian demvà function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cung cấp thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm kim chỉ nam gián tiếpindirect utility function: hàm có ích loại gián tiếpindirect utility function: hàm tác dụng con gián tiếpinput dem& function: hàm cầu nhân tố đầu vàoinvestment demand function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm tiếp tế đường tínhlong run cost function: hàm chi phí lâu năm hạnmarket demand function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm đối kháng điệu, ko đổi mới hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốreaction function: hàm bội nghịch ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số làm phản ứng tiêu thụsaving function: hàm máu kiệmsaving function: hàm số máu kiệmshort run cost function: hàm ngân sách nlắp hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi an sinh làng mạc hộisocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xóm hộisubhomogeneous production function: hàm thêm vào thuần độc nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm tiếp tế thuần túy hay đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh nấc của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demvà function: hàm cầu ko được thường bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: ko điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm không của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số cung cấp Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số mức giá tổndem& function: hàm số nhu cầumật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số giữ lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực lớn toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: cực tè tổng thể của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốsales response function: hàm số phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số ngày tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số an sinh xã hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: khía cạnh nấc của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: không điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nát nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velođô thị function : hàm số vận tốc § velothành phố depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *