Give là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ mni-alive.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Give là gì

to lớn say publicly that everyone present at a formal occasion, especially a meal, should drink a toast to someone (= have a drink in honour of someone):
in some sports, khổng lồ decide và state officially that a player or the ball is in a particular condition or place:
lớn offer something of your own to another person or thing, or lớn allow something you own or control to lớn be owned or used by another:
fig. The negotiations are completely deadlocked, và neither side will give an inch (= each refuses to lớn change its position even a little).
The composition of two reflections will give a rotation which is already a multiple of by construction above sầu.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên mni-alive.com mni-alive.com hoặc của mni-alive.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Thicc Nghĩa Là Gì ? Cách Sử Dụng Và Ý Nghĩa Khác Nhau Của Từ Thicc

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *