GUAVA LÀ GÌ

a round yellow tropical fruit with pink or white flesh cùng hard seeds, or the small tropical tree on which it grows

Bài Viết: Guava là gì

Aý muốn the natural diets, when flies were fed on guava only, calling frequency was further reduced by 20%. In the present study, male or female flies of the three species fed on guava did not survive beyond 40 days. Những ý kiến của những ví dụ không thể hiện ý kiến của rất nhiều căn chỉnh viên mni-alive.com mni-alive.com hoặc của mni-alive.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép. We could define the relational instances fruit (táo bị cắn dở, banana, orange, pear) và fruit (lychee, pinetáo Apple, passionfruit, guava), với so on. The lake is surrounded by lush green gardens that house groves of trees like mango, papaya, pomegranate, guava cùng plum. In the small subtropical area there is the production of limes, lemons, papaya, mangos, guavas, peaches, coffee, avocados, sugar cane, blackberries, pineapples với ornamental plants. It is also famous for its few varieties of peaches, limes, lemons, various other citrus fruits, guava, với avocavì chưng. They have orchards of lime, orange, avocados, guavas với amla inter-cropped with coffee, pepper, vanilla, cinnamon, nutmeg, mangoes, jaông xã fruit, pomegranate, guavas và bananas. A sparkling blkết thúc of exotic fruits guava và golden tangerine, soft florals honeysuckle cùng hints of linden blossom, với seductive amber, patchouli, cùng pink pralines.


Bạn đang xem: Guava là gì

*

someone who works lớn protect the environment from the damaging effects of human activity


Về việc này


*

*

*

Xem thêm: Cách Nướng Khoai Bằng Lò Nướng Khoai Bằng Lò Nướng Vàng Thơm Chảy Mật

Thêm đặc tính có lợi của mni-alive.com mni-alive.com vào trang mạng của bạn áp dụng tiện nghi form tìm kiếm miễn giá thành của Shop chúng tôi.Search phần mềm trường đoản cú điển của công ty chúng tôi ngay lập tức hiện thời và chắc chắn rằng các bạn ko khi nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bởi phương pháp nháy đúp con chuột Những tiện lợi search Dữ liệu cấp giấy phép Ra đôi mắt Ra đôi mắt Khả năng truy vấn mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản trị Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Những quy tắc áp dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Guava Là Gì – Guava Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://mni-alive.com Guava Là Gì – Guava Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tôi, gmail, cùng trang web trong trình chăm chút này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *