Hãng Hàng Không Tiếng Anh Là Gì

Ngành sản phẩm không đòi hỏi không ít khả năng, một trong các chính là tài năng tiếp xúc giờ đồng hồ anh.

Bạn đang xem: Hãng hàng không tiếng anh là gì

Bài viết tiếp sau đây 4Life English Center (mni-alive.com) đang tổng thích hợp những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành hàng không (Aviation) cơ bản độc nhất sẽ giúp bạn cải thiện vốn tự vựng tiếp xúc vào công việc!

*
Tiếng Anh chăm ngành mặt hàng không
1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành mặt hàng ko 2. Một số thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành hàng không

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sản phẩm không

1.1.

Xem thêm: Những Cách Chế Biến Hạt Điều, Một Số Cách Chế Biến Hạt Điều Ngon

Từ vựng giờ đồng hồ Anh trên đại lý/phòng vé máy bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /: Hãng hàng khôngAviation: Ngành mặt hàng khôngFlight attendant: Tiếp viên sản phẩm khôngAir stewardess /eər ˈstjuːədes/: Nữ tiếp viên sản phẩm khôngAir steward /eər ˈstjuː.əd/: Nam tiếp viên mặt hàng khôngCopilot: phi công phụFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều kiện chuyến cất cánh được phxay áp dụng hoặc hạn chế áp dụngTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/: Cổng, nhà ga đi hoặc mang đến tại sảnh bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay ra quốc tế (chuyến đi)Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay vào (chuyến về)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều kiện chuyến bay được phxay vận dụng hoặc tiêu giảm áp dụngArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/: Điểm đếnReservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng thương giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mày ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: Giá véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: Một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều khiếu nại download vé trướcCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /: Hủy hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ : Điều kiện diệt véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/: Giới hạn con số khách (hoặc hành lý) được chuyên chngơi nghỉ bên trên 1 chuyến bayGo show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi vội vàng tại trường bay (không đặt khu vực trước)Change /tʃeɪndʒ/: Ttuyệt thay đổi vé (ngày, tiếng bay)Economy class /ɪˈkɑː.nə.ngươi ˌklæs /: Hạng phổ quát (hạng ghế trên đồ vật bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: Hành trình vòng kín đáo (khđọng hồi)Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/: Gia hạn hiệu lực véBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng đặt chỗDeparture/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /: Điểm khởi hànhShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ : Mùa giữa du lịch với thấp điểmDouble open jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở képFare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá bán Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/: Prúc giá thành xăng (xăng dầu)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ : Mùa cao điểmJourney/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/: Điều kiện chuyển nhượng véMileage /maɪ.lɪdʒ/ : Dặm baySurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thuMileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cấp số dặm bay đã điTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/: Đổi véOne way fare /wʌn weɪ fɛr/: Giá vé 1 chiềuOut of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất thay đổi vé không đúng trình từ bỏ chặng bayPassenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/: Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /: Điều kiện phạtPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ chỗ (khách quăng quật địa điểm ko báo trước mang đến hãng sản xuất HK)Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/: Thay thay đổi hành trìnhVoid /vɔɪd /: Hủy vé (làm mất đi hiệu lực thực thi hiện hành vé cùng giá trị vé)Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/: Điều khiếu nại tiêu giảm của giá véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồiSingle open jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mngơi nghỉ đơnRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khđọng hồiRefund /riː.fʌnd/ : Hoàn vé

1.2. Từ vựng tiếng Anh tại quầy làm cho thủ tục

Flight:Chuyến bayFlight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/: Tờ vé máy cất cánh (thể hiện thông tin số vé, thương hiệu khách, chặng bay, giá chỉ vé cùng thuế)Depart: Khởi hàngInformation desk: Quầy thông tinEmbassy statement /ɛmbəsi mê ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánBaggage:Hành lýLuggage: Hành lýCode /koʊd/: mã (đặt chỗ)Luggage: Hành lýCheck-in /tʃek.ɪn/: Làm thủ tụcScale: Tỷ lệProcedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcChechồng in: Nhận phòngOverweight: Thừa cânTransfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/: Điểm trung chuyểnHelp-desk: Trợ giúpPass: Vượt quaStopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm dừng trong hành trình dài (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)Depart: Khởi hàngValidity /vəˈlɪd.ə.t̬i/: Hiệu lực của véCounter: Quầy tkhô giòn toánVisa: Thị thựcPassport: Hộ chiếu
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành mặt hàng ko tại quầy làm cho thủ tục

1.3. Từ vựng giờ Anh trên quầy soát sổ an ninh

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: Quy định về an toànLuggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýAccompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : Ttốt sơ sinch đi cùngAccompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: Tthấp em đi cùng

1.4. Từ vựng giờ Anh Khi trên sản phẩm bay

Window seat: Ghế ngồi cạnh cửa sổVegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: Ghế ngồi gần cửa sổAisle seat /aɪl sit/: Ghế ngồi ngay sát lối điArmrest: Chỗ gác tayAisle: Lối đi giữa các hàng ghếAlternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/: Tgiỏi thếDiscount /dɪs.kaʊnt/: Giảm giáAisle seat: Ghế ngồi cạnh lối điDiet meal /daɪət mil/: Ăn kiêngAir sickness bag: Túi nônRemain seated: Ngồi yên ổn bên trên ghế

2. Một số thuật ngữ giờ Anh chăm ngành hàng không

2.1 Thuật ngữ tiếng Anh tại Khu Vực sân bay

A departure lounge = The part of an airport where you wait until you get on the plane: Là một Khu Vực trên sân bay khu vực bạn ngóng đặt trên trang bị bayA runway = The part of an airport, like a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một Khu Vực của sân bay, hệt như một tuyến phố, nhưng mà máy bay sử dụng nhằm đáp xuống hoặc chứa cánh rời ra khỏi sân bayA duty-không tính tiền siêu thị = A siêu thị in an airport where you don’t have lớn pay taxes on the goods you buy: Là shop trên trường bay vị trí bạn chưa hẳn trả thuế về món sản phẩm các bạn muaA control tower = The building in an airport which tells planes when it is safe for them khổng lồ take off & land: Là toà bên trên sân bay cơ mà thông báo mang đến thiết bị bay thời điểm an ninh nhằm họ cất cánh với hạ cánhA gate = The place in the airport where you go to lớn get onkhổng lồ your flight: Là chỗ trên sân bay mà bạn đi đến ném lên sản phẩm công nghệ bay

2.2 Thuật ngữ giờ Anh phần lớn đồ dùng trên thứ bay

A cockpit = The place where the pilots sit lớn control the plane: Nơi nhưng mà những phi công ngồi để tinh chỉnh và điều khiển sản phẩm bayA runway = The part of an airport, like a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một Khu Vực của trường bay, y như một con đường, mà thứ cất cánh sử dụng nhằm đáp xuống hoặc chứa cánh rời khỏi sảnh bayA tray-table = A small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane: Là một bàn nhỏ dại cơ mà được tàng trữ bên sau của chiếc ghế bên trước bạn trong lắp thêm bayA galley = The area on a plane where the cabin crew prepare meals and store duty-miễn phí goods etc.: Là khoanh vùng vào máy cất cánh nhưng mà nhóm tiếp viên sẵn sàng thức ăn với tàng trữ những mặt hàng không thuế…A trolley = Small bags or suitcase which passengers carry with them onto the plane: Những túi xách tay hoặc va li nhỏ tuổi mà sản phẩm khách sở hữu với bọn họ lên thứ bayA seatbelt = A safety feature on planes khổng lồ secure passengers in their seats: Là một máy an ninh bên trên sản phẩm công nghệ cất cánh nhằm buộc hàng khách vào số ghế của họAn overhead locker = A storage area above passengers’ heads in a plane: Là Khu Vực kho bên trên đầu quý khách vào trang bị bayAn oxygene mask = A piece of safety equipment which passengers put over their nose và mouth khổng lồ help them breath if there is an emergency on a plane: Là một lắp thêm an ninh nhưng sản phẩm khách hàng đặt trên mũi với mồm sẽ giúp chúng ta thnghỉ ngơi giả dụ tất cả sự thay xẩy ra trên trang bị bayChecked baggage/luggage (uncountable) = Large suitcases or bags which passengers don’t carry with them onkhổng lồ the plane but which are put in the hold (the storage area of a plane): Là phần nhiều hành lý hoặc túi xách mà lại hành khách không sở hữu với họ lên vật dụng cất cánh nhưng mà được lưu lại trên khoanh vùng kho trên lắp thêm bay

2.3. Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh các công việc sản phẩm không

A baggage handler = A person who is responsible for your luggage, after you check-in, and takes it lớn the plane: Là fan Chịu trách nhiệm về hành lý của bạn, sau khi bạn làm thủ tục, và vận động nó vào sản phẩm bayThe cabin crew = The people who look after passengers during a flight: Là những người dân giao hàng khách hàng trong suốt chuyến bayA customs officer = A person who checks you are not trying to lớn bring illegal food, drugs, guns or other items into lớn a country: Là bạn bình chọn rằng chúng ta ko với phần lớn thức ăn không hợp lệ, ma tuý, súng hoặc số đông đồ vật khác vào một trong những đất nướcA pilot = A person who flies a plane: Là người lái thiết bị bayAn immigration officer = A person who checks your visa and passport when you go inlớn a country: Là bạn bình chọn giấy thông hành với hộ chiếu của chúng ta khi bạn vào một nước như thế nào đó
*
Thuật ngữ tiếng Anh các các bước hàng không

4Life English Center (mni-alive.com) hi vọng cùng với 105+ trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành hàng không bên trên đây để giúp cho chính mình nâng cao vốn tự vựng vào giao tiếp cùng đầy niềm tin vào công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *