Hồ sơ dự thầu tiếng anh là gì

Thuật ngữ đấu thầu (Glossary of Procurement Terms) giờ Anh siêng ngành xây cất cầu đường là tự vựng kỹ thuật miêu tả các vận động vào hồ sơ dự thầu. Trong bài học kinh nghiệm ngày từ bây giờ Aroma vẫn reviews cho các bạn một vài thuật ngữ giờ anh siêng ngành kiến tạo cầu đường tương quan nhé:


*

Thuật ngữ đấu thầu tiếng anh chăm ngành xây cất cầu đường giao thông (P1)

Thuật ngữ (A)

Acceptance of bids: Chấp thuận trúng thầu

Adjustment of deviation: Hiệu chỉnh sai lệch

Advance payments: Tạm ứng tkhô cứng toán

Advertisement: Quảng cáo

After sales services: Dịch Vụ Thương Mại sau phân phối hàng

Alterative bids: Hồ sơ dự thầu thay thế

Applicable law: Luật áp dụng

Arbitration: Trọng tài

Arithmetical errors: Lỗi số học

Award of contract: Trao thích hợp đồng

Thuật ngữ (B)

Bid security: Bảo đảm dự thầu

Bid capacity: Khả năng đấu thầu

Bid closing: Đóng thầu

Bid currency: Đồng chi phí dự thầu

Bid discounts: Giảm giá dự thầu

Bid evaluation: Đánh giá bán hồ sơ dự thầu

Bid evaluation report: Báo cáo xét thầu

Bid form: Mẫu solo dự thầu

Bid invitation letter: Thư mời thầu

Bid opening: Mlàm việc thầu

Bid prices: Giá dự thầu

Bid submission: Nộp thầu

Bids: Hồ sơ dự thầu

Bid validity: Hiệu lực của làm hồ sơ dự thầu

Bidding documents: Hồ sơ mời thầu

Bidder: Nhà thầu

Bill of quantities: Bản tiên lượng

Thuật ngữ (C)

Ceilings for direct procurement: Hạn nút được hướng đẫn thầu

Civil works: Xây đính thêm công trình

CIF (cost, insurance, freight): Giá nhập khẩu bao hàm giá hàng hóa, bảo hiểm, tổn phí vận chuyển

Clarification of bids: Làm rõ làm hồ sơ dự thầu

Competent person: Người gồm thđộ ẩm quyền

Completion date: Ngày trả thành

Consulting service: Dịch vụ bốn vấn

Contract: Hợp đồng

Contract finalization: Hoàn thiện đúng theo đồng

Contract price: Giá hòa hợp đồng

Contract standard: Quy chuẩn phù hợp đồng

Conversion khổng lồ a single currency: Quy đổi qua đồng xu tiền chung

Cost estimates: Ước tính đưa ra phí

Currencies of the bid: Đồng tiền dự thầu

Currencies of payment: Đồng tiền tkhô nóng toán

Thuật ngữ (D)

Date of decision: Ngày trao thầu

Detailed specifications: Đặc tính kỹ thuật chi tiết

Delivery point: Điểm giao hàng

Deviation: Sai lệch

Disbursement: Giải ngân

Discounts: Giảm giá

Domestic preference: Ưu đãi đơn vị thầu vào nước

Drawings: Bản vẽ

Duties & taxes: Thuế

Thuật ngữ (E)

Eligibility: Sự hòa hợp lệ, Tư giải pháp vừa lòng lệ

Eligible Bidder: Nhà thầu hợp lệ

Eligible Goods và Services: Hàng hoá và hình thức hòa hợp lệ

Elimination of Bids: Loại vứt làm hồ sơ dự thầu

Employer: Người thuê, bạn đứng ra tuyển dụng

Engineer: Kỹ sư

Engineering: Thiết kế

Engineering Procuring Costruction (EPC): Thiết kế, hỗ trợ thứ tư máy và xây lắp

Envelope: Phong phân bì, túi hồ nước sơ

Entity: Thực thể, cơ sở, thành phần

Procuring Entity: Bên mời thầu

Equipment: Thiết bị

Equivalent Specifications: Đặc tính nghệ thuật tương ứng

Error correction: Sửa lỗi

Escalation Factors: Các nguyên tố tăng giá

Escalation Formula (prise adjustment Formula): Công thức điều chỉnh giá

Estimate: Sự dự tính, dự toán

Cost estimates: Dự toán đưa ra phí

Estimated prise for each package: Giá gói thầu

Evaluation of Bids (Bid Evaluation): Đánh giá hồ sơ dự thầu

Evaluation Criteria: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Evaluation of Deviations (Adjustment of Deviations): Đánh giá chỉ hoặc hiệu chỉnh các sai lệch

Evaluation Report: Báo cáo Đánh Giá thầu

Evaluated Price: Giá tiến công giá

Examination of Bids: Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu

Exchange Rate: Tỷ giá bán hối hận đoái, tỷ giá bán quy đổi

Executing Agency: Cơ quan lại thực hiện

Expense for bidding participation: Chi tiêu dự thầu

Experience of Bidders: Kinch nghiệm ở trong phòng thầu

Experience record: Hồ sơ khiếp nghiệm

Expert: Chuyên gia

Export credit: Tín dụng xuất khẩu

Extension of Bid Validity: Gia hạn hiệu lực của làm hồ sơ dự thầu

Thuật ngữ (F)

Fair: Công bằng

FIDIC (giờ đồng hồ Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils): Hiệp hội thế giới các kỹ sư tứ vấn

Final Payment Certificate: Phiếu chứng thực thanh hao toán

Final Statement: Tờ khai hoàn thành các bước ở trong nhà thầu

Financial Data: Số liệu về tài chính

Financial Statements: Báo cáo tài chính

Audited financial statements: Báo cáo tài chính đã có kiểm toán

Fixed-price contract: Hợp đồng trọn gói

FOB (Free on board): Ship hàng lên tàu

Force account: Tự thực hiện

Force majeure: Bất khả kháng

Fraud: Gian lận

Funding source: Nguồn vốn

Thuật ngữ (G)

General Condition of Contract: Điều khiếu nại bình thường của hòa hợp đồng

Goods: Hàng hoá

Guidelines for Procurement: Hướng dẫn về đấu thầu

Thuật ngữ (H)

Handbook for Users of Consulting services: Sổ tay khuyên bảo thực hiện tứ vấn

Handling cases encountered during bidding process: Xử lý tình huống vào đấu thầu

Handling of violations: Xử lý vi phạm

Aroma hết sức mong muốn nội dung bài viết về thuật ngữ đấu thầu giờ đồng hồ anh siêng ngành sản xuất cầu đường giao thông (P1) trên rất có thể giúp ích mang lại chúng ta là kỹ sư cùng công nhân ngày cầu đường có thể tra cứu một giải pháp tiện lợi. Đồng thời, các bạn nhớ là truy vấn vào aromahàng ngày để học giờ Anh nhé.

Xem tiếp: Thuật ngữ đấu thầu giờ đồng hồ anh siêng ngành thi công cầu đường giao thông (P2) nhé!