Hợp Tác Tiếng Anh Là Gì

*

Bạn đang xem: Hợp tác tiếng anh là gì

*

*

*

Hợp tác giờ Anh là cooperation, phiên âm là kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən. Hợp tác là cùng chung sức thao tác làm việc, cung ứng, hỗ trợ cho nhau vào vấn đề có tác dụng tốt ngành nghề như thế nào kia vị tác dụng bình thường.

Hợp tác tiếng Anh là cooperation, phiên âm là /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/. Hợp tác có thể là tổ chức triển khai thương mại bè phái của tín đồ lao rượu cồn trường đoản cú nguyện góp vốn and mức độ lao hễ nhằm triển khai sản xuất sắm sửa trong số những ngành nghề sản xuất, hình thức, lưu giữ thông.

Một số tự vựng giờ đồng hồ Anh ảnh hưởng cho đúng theo tác:

Conflict resolution /ˈkɒn.flɪkt ˌrez.əˈluː.ʃən/: Đàm phán.

Launch /lɔːntʃ/: Nêu ra sản phẩm.


Xem thêm: Cách Nấu Nha Đam Đường Phèn Lá Dứa Không Bị Đắng, Cách Làm Món Nha Đam Đường Phèn Lá Dứa Của Lâm Vy

*

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: giao hoán.

Compensate /ˈkɒm.pən.seɪt/: Bồi thường.

Concession /kənˈseʃ.ən/: Nhượng cỗ.

Associate /əˈsəʊ.say đắm.eɪt/: Đồng nghiệp.

Cooperation /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác.

Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/: Xây dựng.

Turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/: Doanh số.

Collaborator /kəˈlæb.ə.reɪ.tər/: Cộng tác viên.

Bài Viết: Hợp tác giờ đồng hồ anh là gì


Sleeping partner /ˈsliː.pɪŋ ˈpɑːt.nər/: Người góp vốn.

Representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Người đại diện.

Economic cooperation /iː.kəˈnɒm.ɪk kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác sắm sửa.

Một số mẫu mã câu giờ đồng hồ Anh về hòa hợp tác:

This documentary was made with the cooperation of the victims’ families.

Bộ phyên ổn tài liệu này đc thực hiện với sự hợp tác của hộ gia đình nàn nhân.

The company produces computers in cooperation with a German firm.

Doanh nghiệp chế tạo máy tính bắt tay hợp tác với cùng một công ty Đức.

I need your cooperation béo make this sự khiếu nại a success.

Tôi nên sự hợp tác và ký kết của bạn nhằm làm cho sự kiện này thành công.

We acted in a spirit of cooperation.

Chúng tôi sẽ hành động trên lòng tin hợp tác ký kết.

Bài viết hợp tác và ký kết giờ đồng hồ Anh là gì được tổng phù hợp bởi thầy giáo trung trung khu giờ đồng hồ Anh SGV.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Hợp Tác Tiếng Anh Là Gì


Thể Loại: LÀ GÌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *