Implementation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Implementation là gì

*
*
*

implementation
*

implementation /,implimen"teiʃn/ danh từ sự thi hành, sự thực hiện phía trên đủthe implementation of an agreement: sự thực hiện một hiệp định sự xẻ sung
mua đặtIUT: implementation under test: thiết lập bên dưới sự kiểm thửIUT: implementation under test: thiết lập đằng sau sự kiểm traStable implementation system (SIA): hệ thống thiết đặt ổn định địnhconforming implementation: cài đặt ưng ý hợpimplementation (of a system) (vs): sự thiết lập (của một hệ thống)implementation method: phương pháp cài đặtimplementation standard: chuẩn tải đặtin the current implementation: vào thiết lập hiện tại tạiservice implementation: thiết đặt dịch vụservice implementation: sự thiết đặt dịch vụkhối hệ thống xử lýsự thi hànhsự thực hiệnimplementation of the project: sự triển khai dự ánsự thực thithi côngthực hiệnStandard language for implementation conventions (SLIC): ngôn từ tiêu chuẩn chỉnh cho các thỏa thuận hợp tác thực hiệnimplementation of the project: sự triển khai dự ánBLISS (basic Language for implementation of System Software)ngôn từ cơ phiên bản thực hành phần mềm hệ thốngPIL (procedure implementation language)ngữ điệu thực hiện thủ tụcbasic Language for implementation of system software (BLISS)ngôn từ BLISSbasic Language for implementation of system software (BLISS)ngôn từ cơ bản thực hành phần mền hệ thốngimplementation limitsố lượng giới hạn xử lýimplementation processquy trình thi hànhimplementation verificationsự kiểm triệu chứng thi hànhprocedure implementation languagengữ điệu thực hiện thủ tụcđộ (chậm) trễ thực thicontract implementationsự thi hành hợp đồngpolicy implementationsự triển khai bao gồm sáchproject implementation and follow-upbiện pháp thực thi và theo dõi và quan sát dự ánretroactive sầu implementationsự vận dụng ngược trở lại về trước

Xem thêm: " Tada Là Gì ? Ứng Dụng Gọi Xe Tada Là Gì

*

*

*

implementation

Từ điển Collocation

implementation noun

ADJ. effective, successful | complete, full | detailed Detailed implementation of the plans was left to the regional offices. | strict | smooth We will consult widely to lớn ensure smooth implementation. | practical The practical implementation of the regulations proved difficult. | early, immediate | gradual | policy

VERB + IMPLEMENTATION achieve sầu, ensure, secure To achieve implementation of the programme is a long, slow task. | monitor, oversee, supervise The UN is to lớn supervise the implementation of the peace treaty. | consider, discuss

IMPLEMENTATION + NOUN plan | process The restructuring will take place in phases, to lớn simplify the implementation process. | problem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *