Insist on là gì

Đố các bạn biết đụng từ bỏ làm sao nhưng mà mấy đứa cứng đầu hay dùng? Đáp án đó là động từ bỏ insist!

Vậy họ sử dụng cấu rúc insist ra sao với buộc phải chú ý hồ hết điều gì về cấu tạo này? Cùng trả lời những thắc mắc này với Haông chồng Não trong bài viết này nhé!

I. Định nghĩa về cấu tạo insist

Động từ insist tức là cố định, nhất mực, nhấn mạnh.quý khách hàng vẫn xem: Insist on nghĩa là gì

Các dạng của đụng từ bỏ insist:

Dạng ngôi cha số ít: insistsDạng vượt khứ đọng đơnDạng phân tự hai: insisted

Ví dụ

Hey best friend! Take this $ 10 billion lớn buy whatever you want for Tet. I insist!Này bạn thân ơi! Cầm mang $10 tỉ nhưng mà thỏa sức sắm sửa Tết này đi! Không đề xuất hổ hang.

Bạn đang xem: Insist on là gì


*

*

*

*

*

III. bài tập về cấu trúc insist

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) mang lại những câu sau: 1. Khiem insists ______ you.

khổng lồ see in seeing on seeing

2. I insist that I ______ innocent.

be am was

3. Hieu insisted that he ______ right.

be is was

be is was

5. If you ______, I’ll have sầu another drink.

Xem thêm: Những Câu Nói Khiến Con Gái Thích Mê Chết Mệt? Phụ Nữ Thích Nghe Đàn Ông Nói Gì

insist insists insisted

6. The doctor insisted that Nam ______ in bed.

stay stays stayed

7. Mai insisted I ______ on this bulletproof vest.

put puts putting

8. Hieu’s wife insisted ______ his taking her to lớn Paris.

in on at

Score =

Đáp án

Dưới phía trên là phần đáp án của bài tập phía trên.

Nếu người mua chưa muốn coi đáp án ngay, hãy quay lại phần bên trên nhé!

C – on seeingB – amC – wasC – wasA – insistA – stayA – putB – on

IV. Kết bài

Trong nội dung bài viết này, Hachồng Não vẫn reviews cho bạn gọi về kết cấu insist. Theo đó, insist có nghĩa một mực đòi làm những gì hoặc cả quyết bạn dạng thân là đúng. Cấu trúc ngữ pháp insist hoàn toàn có thể kết hợp với on V-ing với that mệnh đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *