Kết Chuyển Tiếng Anh Là Gì

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của bạn được thuận lợi và thuận tiện hơn, bạn không thể thiếu kiến thức và kỹ năng về giờ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng như vậy. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng hòa hợp danh sách từ bỏ vựng giờ anh chăm ngành kế tân oán - kiểm toán nhưng chúng ta xuất xắc chạm chán vào nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp đỡ các bạn dễ dãi thao tác vào môi trường kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh thuận tiện rộng.

Bạn đang xem: Kết chuyển tiếng anh là gì

Quý khách hàng sẽ xem: Kết gửi tiếng anh là gì

quý khách hàng đã xem: Kết đưa giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đây là số đông trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành kế toán thông dụng tốt nhất bây chừ, cùng Cửa Hàng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông xã & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu xây đắp cơ phiên bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn với đầu tư chi tiêu nthêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chờ kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người sở hữu trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cầm định

37. General và administrative sầu expenses: giá thành cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công núm, chế độ vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Ngulặng giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mlàm việc tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia tài cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ hội chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng vẫn xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty snghỉ ngơi hữu

Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên

72.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Môn Lươn - Bổ Dưỡng, Chuẩn Vị Tây Nam Bộ

Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá cả buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài bao gồm nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khân oán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes & other payables lớn the State budget---- Thuế cùng những khoản phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng siêng ngành Lúc kế toán thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề xuất thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại tkhô cứng toán thù không sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng tương quan mang lại kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: Chi tiêu thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các bí quyết vào giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngthương lượng mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề xuất trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả vào đầu kỳ + các khoản khuyến mãi cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả mang đến đơn vị hỗ trợ + bù trừ thân nợ đề nghị thu cùng nợ đề nghị trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Để có thể làm xuất sắc rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế tân oán, thì tức thì cất cánh giờ đồng hồ chúng ta yêu cầu kim chỉ nan Xu thế trở nên tân tiến trong sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể bí quyết tốt và tác dụng duy nhất cất cánh tiếng là ko xong xuôi nâng cao kỹ năng và kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề thao tác của chính bản thân mình qua những khóa giảng dạy kế toán sống những trung tâm.

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *