KHU CÔNG NGHIỆP TIẾNG ANH LÀ GÌ

*
Khu công nghiệp tiếng Anh là gì? Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng, nó là ngôn từ tiếp xúc chung được sử dụng thông dụng nhất trên quốc tế.

Bạn đang xem: Khu công nghiệp tiếng anh là gì

Khi những doanh nghiệp muốn lan rộng ra thị trường kinh doanh thương mại ra ngoài khu vực hay có những đối tác chiến lược quốc tế, … để thực thi đàm phán kinh doanh thương mại tốt nhất đồng thời để hiểu về phong tục văn hóa truyền thống, phương pháp kinh doanh thương mại của họ, sử dụng ngôn từ giao tiếng Anh sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có lợi thế hơn để tăng trưởng. Trước vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh và mạnh như lúc bấy giờ, Open ngày càng nhiều những khu công nghiệp, cụm công nghiệp, góp phần rất nhiều quyền lợi cho nền kinh tế tài chính nước nhà. Vậy nên với những bạn sinh viên học chuyên ngành kinh tế tài chính sẽ liên tục được nghe tới hai thuật ngữ này. Trong tiếng Anh :

– Khu công nghiệp là “Industrial area”: Là khu tập trung các doanh nghiệp sản xuất lớn chuyên các mặt hàng công nghiệp và các sản phẩm dịch vụ sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thường sẽ được khoanh vùng, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định của Chính phủ. Ngoài ra còn rất nhiều định nghĩa khác về khu công nghiệp, vậy nên trước khi thống nhất một định nghĩa chung, khái niệm khu công nghiệp còn gây rất nhiều tranh luận khi còn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về khu công nghiệp. 


Bạn đang đọc: Khu công nghiệp tiếng anh là gì? Những đặc điểm của khu công nghiệp


Khu chế xuất cũng là một khu công nghiệp nhưng tại đây những mẫu sản phẩm xuất khẩu và hoạt động giải trí xuất khẩu chuyên được những doanh nghiệp sản xuất, ví dụ điển hình như dịch vụ Logistics. Không gian khu công nghiệp cũng được xác lập rõ ràng, điều kiện kèm theo xây dựng và lan rộng ra tuân thủ theo trình tự và thủ tục vận dụng như so với khu công nghiệp theo pháp luật được phát hành bởi nhà nước. – Cụm công nghiệp là “ Industrial clusters ” : Là khu công nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Các doanh nghiệp hoạt động giải trí tại cụm công nghiệp hầu hết có quy mô vừa và nhỏ về cả năng lượng kinh tế tài chính và thị trường kinh doanh thương mại trong hoạt động giải trí sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ Giao hàng sản xuất. Quy mô cụm công nghiệp không quá 50 ha, với ranh giới địa lý xác lập, quan trọng là không gần khu dân cư và không có dân cư sinh sống trong đó do Tỉnh, Thành phố thường trực TW quyết định hành động xây dựng dựa trên việc xem xét những điều kiện kèm theo đơn cử.

2. Mở rộng vốn từ vựng với những thuật ngữ ngành Công nghiệp trong tiếng Anh

*
Mở rộng vốn từ vựng với các thuật ngữ ngành Công nghiệp trong tiếng Anh Để giúp những bạn học viên trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh ngành kinh tế tài chính, dưới đây Timviec365. com.vn có thay bạn tập hợp một số ít thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng khá phổ cập trong ngành công nghiệp lúc bấy giờ, được sắp xếp theo thứ tự Alpha B như sau : Thuật ngữ A – Anti-inflation drive ( n ) : Chiến dịch chống lạm phát kinh tế – Anti-inflation ( n ) : Sự chống lạm phát kinh tế – Anti-inflationary policy ( n ) : Chính sách chống lạm phát kinh tế – A reduction of inflationary pressure ( n ) : Giảm áp lực đè nén lạm phát kinh tế – Agricultural industry ( n ) : Kỹ nghệ nông nghiệp – Aircraft industry ( n ) : Kỹ nghệ sản xuất máy bay – Annual rate of inflation ( n ) : Tỷ lệ lạm phát kinh tế hàng năm Thuật ngữ B – Basic industry ( n ) : Kỹ nghệ cơ bản – Branch of industry ( n ) : Ngành công nghiệp – Building industry ( n ) : Kỹ nghệ kiến trúc Thuật ngữ C – Chemical industry ( n ) : Kỹ nghệ hóa chất Thuật ngữ D – Demand inflation ( n ) : Lạm phát do sức cầu lớn hơn sức cung Thuật ngữ E – Electrical industry ( n ) : Kỹ nghệ điện khí Thuật ngữ F – Food industry ( n ) : Kỹ nghệ chế biến thực phẩm Thuật ngữ H – Heavy industry ( n ) : Kỹ nghệ nặng – Home industry ( n ) : Công nghiệp mái ấm gia đình – Hyper inflation ( n ) : Tình trạng lạm phát kinh tế phi mã = Run away inflation Thuật ngữ I – Inflationary spiral ( n ) : Loa tuyến lạm phát kinh tế – Industry producing consumers ’ goods ( n ) : Kỹ nghệ sản xuất hàng tiêu dùng – Industry ( n ) : Công nghiệp, kỹ nghệ, ngành kinh doanh thương mại, nghề làm ăn – Industrial revolutions ( n ) : Cuộc cách mạng kỹ nghệ ( 1760 tại Anh Quốc ) – Industrial controls ( n ) : Sự quản lý và trấn áp kỹ nghệ – Industrial share ( n ) : Cổ phần công nghiệp – Industrial relations ( n ) : Sự đối sánh tương quan giữa giới chủ và công nhân – Industrialism ( n ) : Xứ kỹ nghệ – Industrial accident ( n ) : Tai nạn lao động – Industrialization ( n ) : Sự kỹ nghệ hóa – Inflationary tendencies ( n ) : Khuynh hướng lạm phát kinh tế – Industrial life insurance ( n ) : Bảo hiểm nhân mạng trong công nghiệp ( góp phần hàng tuần hay hàng tháng ) – Industrial center ( n ) : Trung tâm công nghiệp – Industrial country ( n ) : Nước công nghiệp – Industrial bank ( n ) : Ngân hàng công nghiệp – Industrial development ( n ) : Sự tăng trưởng kỹ nghệ – Industrial disease ( n ) : Bệnh nghề nghiệp trong công nghiệp – Industrial mobilization ( n ) : Sự động viên kỹ nghệ – Industrial union ( n ) : Nghiệp đoàn kỹ nghệ – Industrial design ( n ) : Thiết kế công nghiệp – Industrialize ( v ) : Công nghiệp hóa – Inflationary pressure ( n ) : Áp lực lạm phát kinh tế – Industrial installations ( n ) : Cơ sở kỹ nghệ – Industrial designer ( n ) : Nhà phong cách thiết kế công nghiệp – Industrial school ( n ) : Trường kỹ nghệ
*
Học tiếng Anh từ thuật ngữ chuyên ngành Công nghiệp Thuật ngữ K

– Key industry (n): Kỹ nghệ then chốt


Thuật ngữ M – Mining industry ( n ) : Kỹ nghệ hầm mỏ Thuật ngữ L – Light industry ( n ) : Công nghiệp nhẹ Thuật ngữ P – Processing industry ( n ) : Kỹ nghệ chế biến Thuật ngữ T – To halt inflation ( v ) : Ngăn chặn, trấn áp lạm phát kinh tế – To paralize industry ( v ) : Làm tê liệt hóa ngành kỹ nghệ – Tourist industry ( n ) : Ngành kinh doanh thương mại du lịch – To combat, to fight against inflation ( v ) : Chống lại sự lạm phát kinh tế – To curb inflation ( v ) : Chống lạm phát kinh tế, kìm chế lạm phát kinh tế – The motion picture industry ( n ) : Kỹ nghệ điện ảnh – Textile industry ( n ) : Kỹ nghệ dệt – To check, to stem inflation ( v ) : Ngăn chặn lạm phát kinh tế – The paper industry ( n ) : Kỹ nghệ giấy Thuật ngữ S – Shoe industry ( n ) : Kỹ nghệ đóng giày – Small industry ( n ) : Tiểu công nghiệp

Tham khảo: Việc làm kỹ sư điện công nghiệp

3.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Bước Ra Từ Tiểu Thuyết Ngôn Tình, Những Câu Nói Hay Trong Ngôn Tình

Những điểm đặc thù của khu công nghiệp

3.1. Phân loại khu công nghiệp

*
Các loại khu công nghiệp Không chỉ riêng tên gọi khu công nghiệp nói chung mà nó còn có những tên gọi riêng khác nhau được đặt theo nhiều tiêu thức : – Căn cứ vào mục tiêu sản xuất : + Khu công nghiệp : chuyên sản xuất hàng công nghệ tiên tiến để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu + Khu chế xuất : chuyên sản xuất hàng xuất khẩu – Căn cứ vào thời gian xây dựng ( mới – cũ ) : + Khu công nghiệp thiết kế xây dựng trong thời kỳ bao cấp : Hiện có một số ít khu công nghiệp trong loại này gồm Khu công nghiệp Thượng Đình – TP.HN, khu công nghiệp Việt Trì, Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên, … + Khu công nghiệp tái tạo xây dựng trên cơ sở 1 số ít nhà máy sản xuất đang hoạt động giải trí + Khu công nghiệp Open trên địa phận mới
*
Công nhân làm việc trong khu công nghiệp – Căn cứ theo đặc thù đồng điệu của việc thiết kế xây dựng + Khu công nghiệp hoàn thành xong + Khu công nghiệp chưa triển khai xong còn chưa hoàn thành xong về một trong những tiêu chuẩn về hạ tầng, giao thông vận tải trong khu vực, khu công trình thoát nước mưa, nước thải, nhà máy sản xuất giải quyết và xử lý chất thải, chất rắn, … – Căn cứ theo quy mô + Khu công nghiệp lớn được xây dựng theo quyết định hành động của Thủ tướng chính phủ nước nhà + Khu công nghiệp vừa được xây dựng dựa trên quyết định hành động của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố + Khu công nghiệp nhỏ cũng được xây dựng dựa trên quyết định hành động của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố – Căn cứ theo trình độ kỹ thuật + Khu công nghiệp thông thường, ít được vận dụng kỹ thuật văn minh + Khu công nghiệp cao được vận dụng nhiều kỹ thuật tân tiến thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ tiên tiến điện tử, công nghệ thông tin, .. – Căn cứ theo chủ quyền lãnh thổ địa lý : + Khu công nghiệp miền Bắc + Khu công nghiệp miền Trung + Khu công nghiệp miền Nam Theo sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, địa thế căn cứ phân loại khu công nghiệp sẽ hoàn toàn có thể đổi khác khi có tác động ảnh hưởng mới làm đổi khác bộ mặt những khu công nghiệp của nước nhà.

3.2. Chức năng hoạt động giải trí của khu công nghiệp

Các khu công nghiệp được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu thực thi tính năng duy nhất được nhà nước phó thác là sản xuất những loại sản phẩm công nghiệp và dịch vụ Giao hàng cho sản xuất công nghiệp. Chức năng này được triển khai bởi lực lượng công nhân thao tác trong nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất tạo ra những loại sản phẩm thuộc những nghành điện tử, tin học, công nghiệp khai thác quặng, dầu khí, hóa dầu và có mẫu sản phẩm ship hàng vận tải đường bộ, loại sản phẩm là vật tư thiết kế xây dựng, … Vậy nên trong những khu công nghiệp sẽ không có những hoạt động giải trí sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ Giao hàng cho nghành nghề dịch vụ sản xuất này.

3.3. Khu công nghiệp được xây dựng – lan rộng ra theo điều kiện kèm theo nào ?

*
Điều kiện thành lập và mở rộng khu công nghiệp – Điều kiện xây dựng khu công nghiệp Dù là khu công nghiệp lớn, vừa hay nhỏ được xây dựng theo quyết định hành động của nhà nước hay Tỉnh / Thành phố thì những khu công nghiệp để được hình thành phải đạt điều kiện kèm theo sau : + Phù hợp với Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng khu công nghiệp đã được phê duyệt + Các dự án Bất Động Sản ĐK góp vốn đầu tư, cấp Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư thuê đất, thuê lại đất tối thiểu là 60 % so với diện tích quy hoạnh đất / tổng diện tích quy hoạnh đất công nghiệp của những khu công nghiệp đã được xây dựng trên vùng đất tại Tỉnh / Thành phố thường trực TW. – Điều kiện lan rộng ra khu công nghiệp + Phù hợp với Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng khu công nghiệp đã được phê duyệt + Có tối thiểu 60 % diện tích quy hoạnh đất công nghiệp của khu công nghiệp cho những dự án Bất Động Sản ĐK góp vốn đầu tư, cấp Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư thuê đất, thuê lại đất + Khu công nghiệp đã kiến thiết xây dựng khu công trình giải quyết và xử lý nước thải tập trung chuyên sâu và đưa vào sử dụng.

4. Vai trò của khu công nghiệp với nền kinh tế tài chính Nước Ta

*
Vai trò của khu công nghiệp với nền kinh tế Việt Nam

Khu công nghiệp tập trung các nhà máy sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, do chính phủ xây dựng cung cấp không gian hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại đây, các doanh nghiệp hoạt động sẽ có những ưu đãi về thuế và được miễn thực hiện một số quy định của chính phủ. Đó là một trong những chính sách để chính phủ thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhiều hơn vào Việt Nam. Từ đó tạo công ăn việc làm cho cả lao động phổ thông và lao động có chuyên môn trên phạm vi toàn quốc. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *