Lĩnh hội là gì

quý khách đã xem bạn dạng rút ít gọn gàng của tư liệu.

Bạn đang xem: Lĩnh hội là gì

Xem cùng thiết lập ngay bản tương đối đầy đủ của tư liệu tại trên đây (1.27 MB, 104 trang )


phức hợp bao hàm sự tmê man gia của các quá trình nhận thức, nhƣ : tri giác, ghi lưu giữ, tƣ duynhằm chào đón, xử lý, lƣu duy trì cùng tái sản xuất tài liệu đƣợc lĩnh hội. Lĩnh hội liên quan cho những đặcđiểm của nhân cách - tình yêu, ý chí...Nghiên cứu lĩnh hội buộc phải đề cùa tới ba loại hiện tƣợng: tri thức - hiệu quả đạt đƣợc vào quá trình học tập; quy trình tƣ duy nhờ kia có đƣợc các kếtquả; những phđộ ẩm chất nhất quyết của vận động trí tuệ đƣợc xuất hiện trong số những điều kiệncủa giáo dục cùng dạy dỗ học. Mỗi phương diện này diễn đạt số đông cường độ không giống nhau của việc cách tân và phát triển trítuệ : nếu như chỉ dựa vào học thức thì chƣa thể nói về việc cải cách và phát triển trí tuệ; quá trình tƣ duy đã cóthể bộc lộ rõ ràng hơn sự phát triển trí tuệ; những phđộ ẩm chất của chuyển động tƣ duy - các cáchthức, phƣơng pháp khác nhau đƣợc sử dụng vào chuyển động tƣ duy -đang biểu thị một giải pháp rõràng hơn cả sự cải cách và phát triển trí tuệ. Lĩnh hội đích thực chỉ rất có thể bao gồm Lúc học sinh hành động tíchrất với tư liệu tiếp thu kiến thức, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tƣơng ứng. Trong quy trình áp dụng tri thứckhông chỉ tìm hiểu đƣợc các điều tỉ mỷ bắt đầu, đặc biệt của sự việc thứ, hiện tại tƣợng trƣớc đâychƣa đƣợc ghi thừa nhận, Hơn nữa xuất hiện những phƣơng thức vận động trí tuệ, ra đời nănglực biết tƣ duy1.Về phương diện kết cấu, quy trình lĩnh hội bao hàm : thể hiện thái độ tích cực và lành mạnh của học sinh đối vớicâu hỏi học tập tập; những quy trình khám phá tài liệu một cách trực tiếp cùng cảm tính; quy trình tƣ duycùng với tƣ phương pháp một quy trình sàng lọc tích cực và lành mạnh tài liệu thu nhấn đƣợc; quá trình ghi dìm với giữbiết tin thu dìm đƣợc cùng sẽ đƣợc hiệu chỉnh.2 Quá trình lĩnh hội trải qua những quá trình :đón nhận thông báo - công bố new hoàn toàn có thể xích míc hoặc là sửa chữa thay thế phần đông trí thức nhưng mà chủthể vẫn tất cả từ trƣớc mang lại nay; xử lý báo cáo nhằm mục tiêu chuyển đổi cùng cấu trúc lại tri thức hiện tại gồm làmmang lại nó yêu thích phù hợp với vấn đề giải quyết và xử lý những1Đ.N. Bogoiablenxki và N.A. Menchinxkaia : Tâm lý học tập lĩnh hội tri thức trong trƣờng đa dạng.M., 1959(giờ đồng hồ Nga ).2V A Kruteski : Tâm lý học tập dạy học và dạy dỗ học viên rộng lớn. M., 1976, tr. 152-159 ( giờ Nga ).11 nhiệm vụ mới; kiểm tra tính đúng đắn tính đúng chuẩn của rất nhiều phƣơng thức new đƣợc sửdụng nhằm giải quyết và xử lý một sự việc như thế nào kia.1 Về cách thức của sự việc lĩnh hội : sự lĩnh hội học thức đƣợcthực hiện trong quá trình buổi giao lưu của học viên trải qua một vài tiến độ cùng là hiệu quả củabài toán lĩnh hội một khối hệ thống hành vi với đối tƣợng nhưng mà căn nguyên điểm là hiệ tượng hànhđộng vật hoang dã hóa học, bên phía ngoài, và kết thúc là hình thức trí tuệ, bên phía trong.2Kết quả của quy trình lĩnh hội có thể đƣợc xem xét theo những tiêu chí : tính bền vững,tính khối hệ thống, chất lƣợng lĩnh hội học thức. Các định nghĩa kỹ thuật, các qui phép tắc kỹ thuật vànhững phƣơng thức chung giải những bài xích toán thù thực tiễn dựa vào chúng sản xuất thành bộ phận cơ phiên bản củavận động học hành. Sự lĩnh hội phần đa trí thức công nghệ cùng những tài năng tƣơng ứng vớichúng là mục tiêu cơ bản với là kết quả hầu hết của chuyển động tiếp thu kiến thức. Sự phức hợp hóa cáchọc thức với những phƣơng thức chuyển động là khía cạnh chủ yếu quyết định sự trở nên tân tiến của ttốt emvào quy trình dạy dỗ học. Những tri thức tƣơng ứng với cùng 1 đối tƣợng nhất mực của một khoahọc đƣợc đặc trƣng do một cấu trúc phức tạp cơ mà trong số ấy tất cả tiềm ẩn đều bài toán thù,phần lớn đối tƣợng với phần nhiều làm việc quan trọng. Cần làm sao để cho trẻ nhỏ lĩnh hội phần đông thao tácnew Một trong những chức năng đặc thù của bọn chúng, tức là nối sát cùng với chuyển động nhưng thao tác làm việc nàylà phƣơng luôn thể triển khai.3Tóm lại, lĩnh hội là quy trình cửa hàng thực hiện vận động tích cực nhằm mục đích biến hóa nhữngtay nghề loài ngƣời tích điểm đƣợc trong quá trình cải tiến và phát triển lịch sử vẻ vang thành kinh nghiệm tay nghề cánhân. Nó là hoạt động tâm lý phức tạp. Kết trái của quá trình lĩnh hội là việc biến hóa diễn ravào chính chủa thể của quá trình lĩnh hội - đó là sự việc kết cấu lại kinh nghiệm tay nghề bạn dạng thân, hình1Đ.Brunner : Tâm lý học nhận thức. M., 1977, tr. 370-371 (giờ đồng hồ Nga )P.Ia Galpêrin : Phát triển các công trình nghiên cứu quy trình xuất hiện hành động trí tuệ. Trong Tâm lý họcLiên xô ( Phạm Minc Hạc tuyển chọn lựa với tổng chủ biên ). M., 1978,tr. 351-3983A.v. Pêtrovxki ( nhà biên ) : TLH tầm tuổi với TLH sƣ phạm. NXBGD, H., 1982, tr. 80-81, 26-27212 thành mọi phƣơng thức hành động mới ngày càng cao rộng. Đó chính là các cấu thành tâmlý new với là ĐK cho các bƣớc trở nên tân tiến tiếp theo sau.1.2 Khái niệm :Tri thức, tài năng, kỹ xảo, thái độ ... là đối tƣợng lĩnh hội ngơi nghỉ học sinh, chúng đƣợc chọnlọc từ bỏ những kỹ thuật không giống nhau, theo những qui định cố định và tạo thành những môn học tƣơngứng. Một phần quan trọng đặc biệt trong chƣơng trình mỗi môn học là hệ thống những tư tưởng khoahọc. Một biện pháp thông thường độc nhất vô nhị, tư tưởng là 1 trong những trong số những dạng phản chiếu nhân loại trong tƣ duy,là hiệu quả của sự việc tổng quan hóa mọi trực thuộc tính thực chất của đối tƣợng, là phƣơng tiện củatƣ duy giải thích, góp học sinh có thái độ công nghệ so với hiện nay.Mỗi đối tƣợng của bất kỳ hoạt động nào mọi mãi sau cùng cải cách và phát triển vì chưng đa số côn trùng liênhệ nội tại của nó, đó là việc tồn tại rõ ràng. Kết trái của quá trình vận động, trong đónghiên cứu công nghệ là 1 trong bộ phận, đang đƣa tới sự việc phát hiện ra xúc tích và ngắn gọn cải cách và phát triển của đốitƣợng, bắt đầu tự vị trí khởi thủy của nó trong hiện thực, sẽ là phần đa học thức về thực chất sự vậtvà hiện nay tƣợng của trái đất khả quan. Sau đó bọn chúng đƣợc mã hóa dƣới những hiệ tượng khácnhau của ngôn từ. Bất cứ đọng một quan niệm khoa học làm sao ( ngắn gọn xúc tích của đối tƣợng ) rốt cục cũngbắt buộc gồm vẻ ngoài thuật ngữ của chính nó. Nhƣ vậy, một tư tưởng với tƣ cách là một trong những thành phầm tâmlý bao gồm bề ngoài vĩnh cửu bên ngoài ( thiết bị chất hoặc ngữ điệu, ký hiệu, thuật ngữ, mô hình ...

Xem thêm: Cách Chế Biến Cua Đá Biển Tốt Cho Sức Khỏe Không? Cua Đá Biển Làm Món Gì Ngon?

) vàbề ngoài vĩnh cửu phía bên trong, ẩn ẩn dưới ( đó là câu chữ của tư tưởng ). cả nhị hình thức nàyhồ hết đƣợc xác định bởi một chuỗi thao tác liên tục nhau ( theo một vật dụng từ chặt chẽ ), điện thoại tư vấn làxúc tích và ngắn gọn của quan niệm.1 Các quan niệm khi nào cũng cần bên trong một khối hệ thống. Quá trìnhhiện ra có mang đi liền với quy trình khái quát hóa và quy trình phân biệt ra tư tưởng.Nhờ1Hồ Ngọc Đại : Tâm lý học tập dạy học. NXBGD. TP Hà Nội, 1983.13 bao quát hóa mà lại bao gồm khái niệm bậc cao, vào hệ thống bao quát tư tưởng bậc cao bao hàmcác khái niệm cơ mà mỗi quan niệm kia là một trƣờng vừa lòng riêng. Khái niệm khoa học tất cả đặcđiểm là sử dụng một tư tưởng khác làm trung gian thân nó cùng đối tƣợng, vì chưng vậy một khái niệmkhi nào cũng đều có mối quan hệ cùng với đối tƣợng và mối quan hệ với một quan niệm khác, trường đoản cú trên đây tabao hàm thành tố lúc đầu của khối hệ thống khái niệm, quan hệ thứ nhất yên cầu côn trùng quan liêu hệsản phẩm hai.1Tóm lại, Khái niệm là 1 trong những dạng phản ảnh quả đât hiện nay vào tƣ duy.Nhờ quan niệm bé ngƣời tổng quan hóa đƣợc những kỹ càng và tín hiệu thực chất của sự việc đồ vật,hiện tại tƣợng, trường đoản cú đó dấn thức đƣợc thực chất của bọn chúng. Khái niệm là thành phầm của hoạt độngnhấn thức, nó phát triển từ bậc thang rẻ đến cầu thang cao. Khái niệm chưa phải là bấttrở nên, hoàn chỉnh, hoàn hảo nhất, nhưng nằm trong trạng thái phát triển, thay đổi theo hƣớng ngàycàng phản ảnh đúng chuẩn thực tại khách quan. Chức năng logic cơ bản của khái niệm là, trêncửa hàng rất nhiều tín hiệu nhất quyết, bộc lộ trong trí tuệ mọi đối tƣợng nhưng ta quan tâm. Nhờchức năng này khái niệm nối kết trường đoản cú ngữ với sự đồ nhờ vào đó rất có thể xác định nghĩa bao gồm xáccủa từ ngữ với làm việc cùng với từ bỏ ngữ vào trong quy trình tƣ duy.21.3 Lĩnh hội khái niệm :Các định nghĩa kỹ thuật là sự biểu hiện năng lực của con ngƣời, xuất hiện vào quátrình trở nên tân tiến của thực tế xóm hội, nhƣng chúng ko trực tiếp đƣợc mang sẵn mang lại mang đến chủthể mà lại diễn tả nhƣ một bài bác tập, một trách nhiệm đòi hỏi đơn vị nên triển khai một hoạt độngthực tiễn tốt thừa nhận thức tƣơng ứng để trở thành năng lực kia thành năng lực của bản thân mình.Những hành vi tư tưởng của đơn vị rạm nhtràn vào đối tƣợng là ĐK tiên12Phạm Minh Hạc : Tâm lý học vƣgôtxki. Tập I. NXBGD. Thành Phố Hà Nội, 1997, tr. 195-221M.M. Rozental : Từ điển triết học. M., 1975 ( giờ đồng hồ Nga )14 quyết nhằm xuất hiện định nghĩa về đối tƣợng đó. Mặt không giống, hành động của công ty đề nghị phùphù hợp với xúc tích và ngắn gọn của đối tƣợng. Nếu quan sát đối tƣợng trên cách nhìn xúc tích và ngắn gọn bề ngoài, có nghĩa là xétcó mang theo các tín hiệu hiệ tượng, nhỏ ngƣời chỉ dùng phần nhiều hành động đối chiếu, phânloại, trừu tƣợng hóa. Nếu nhìn đối tƣợng trên cách nhìn ngắn gọn xúc tích biện triệu chứng, Có nghĩa là xét kháiniệm theo kết cấu nội trên của chính nó, thì phù hợp cùng với nó phải đề nghị mang đến các hành vi phân tích,quy mô hóa, rõ ràng hóa...Nhƣ vậy, hành động là phƣơng thức mãi mãi của khái niệm. Nói cáchkhác, định nghĩa tất cả bản chất hành động.1khi đang vậy đƣợc bản chất của đối tƣợng ( rứa đƣợc khái niệm ) thì đôi khi tạođƣợc trong tƣ duy sự thống nhất thân đối tƣợng với thuật ngữ. Lúc kia thuật ngữ là công cụquan trọng đặc biệt để nhỏ ngƣời nhấn thức thế giới bởi tƣ duy khái niệm - tƣ duy bằng hình thứccó mang - hành vi với định nghĩa về đối tƣợng tức là hành động cùng với những đối tƣợng đƣợcđề đạt trong quan niệm (tƣơng từ bỏ nhƣ vậy, lập luận là lấy so sánh những đối tƣợng đangđƣợc đề cập tới, các thuộc tính cùng tình dục của chúng ... ). Hành đụng cùng với có mang mà táchkhỏi đối tƣợng của có mang ấy độc nhất địng đổi mới hành động với các thuật ngữ, chứ khôngđề xuất với những có mang.2 Trong mối quan hệ cùng với cửa hàng, đối tƣợng là một thực thể luôn vậnđộng và cải tiến và phát triển. Trải trải qua nhiều quá trình, mỗi tiến trình ghi lại một trình độ chuyên môn phân phát triểnmới của đối tƣợng tạo ra sự sự cải tiến và phát triển của đơn vị cùng ngƣợc lại. Lúc vẫn ra đời, kháiniệm là mục tiêu của chuyển động học tập. Nhƣng Khi đang đƣợc xuất hiện, khái niệm trsinh sống thànhbiện pháp của hoạt động học cùng hoạt độn thừa nhận thức, thực tiễn. Từ dịp tthấp ban đầu mang lại trƣờng thìhình thức tƣ duy mới rất cần được ra đời là tƣ duy trình bày đem khái niệm kỹ thuật làm cho công1Phạm Minc Hạc ( chủ biên ) : Tâm lý học. Tập II. NXBGD. Hà Nội Thủ Đô, 1989,tr. 96-112X.L.Rubinstein : Nguyên ổn lý quyết định luận và giải thích tư tưởng học tập về tƣ duy. Trong Tâm lý học tập Liên xô ( PhạmMinc Hạc tuyển chọn lựa với tổng nhà biên ). M., 1978, tr. 281-281215

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *