Make Up My Mind Là Gì

Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì vào một vài lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have to lớn do.quý khách đã xem: Make up your mind là gì

Tiếng Việt gồm phương pháp nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *