Mandarin Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự mni-alive.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Mandarin là gì

a person who has a very important job in the government, and who is sometimes considered to be too powerful:
It often seems that true power lies with the Civil Service mandarins, rather than MPs and cabinet ministers.
*

*

*

*

Xem thêm: Cách Nấu Bún Thịt Heo Đổi Vị Bữa Sáng Cho Bé Ngon Miệng (Hd Từng Bước)

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *