MINE LÀ GÌ

My với Mine là gì? riêng biệt my với mine trong giờ anh. quý khách hàng đừng quên còn tồn tại một số bài bác tập dưới giúp phát âm hơn về kiểu cách sử dụng của My cùng Mine nhé.quý khách hàng sẽ xem: Mine là gì


*

Hình ảnh minch họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ bỏ download của danh trường đoản cú I.

Bạn đang xem: Mine là gì

Mine: của tôi

Ex: – That car is mine.(Chiếc xe pháo kia của tôi).

-Trang is an new friover of mine.(Trang là một trong những bạn chúng ta bắt đầu của tôi).

– I am going khổng lồ Paris next week. When, I am here, I hope lớn visit a friover of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần cho tới. Lúc đó, tôi tại đây, tôi hi vọng cho thăm một người bạn của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thông thường có địa chỉ che khuất nhà ngữ, tân ngữ hoặc sau giới tự (cụm giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine có nghĩa là 1 trong những kho phát âm biết về tín đồ như thế nào đó/ loại gì đấy.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của mình là một trong những kho gọi biết về lịch sử hào hùng của gia đình chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là 1 trong hễ trường đoản cú.

Xem thêm: Cách Nấu Cá Om Chuối Đậu - Cách Làm Cá Lăng Om Chuối Đậu Ngon Khó Cưỡng

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

Ex: The cruiser was mined và sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn cùng chìm nghỉm vào 2 phút).

B. Phân biệt Mine và My.

– Mine là đại trường đoản cú sử hữu của danh trường đoản cú I. Còn My là tính từ sử hữu của danh từ bỏ I.

– Mine với My đông đảo mang nghĩa là của tớ.

Ex: – This house is mine. (Ngôi nhà này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu dấu của anh).

– Trong câu, sau My là 1 trong danh từ. Còn Mine được coi nhỏng một danh từ buộc phải ko cần phải có một danh từ lép vế.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vlàm việc viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vsinh sống viết cơ là của tôi).

1. Minh’s oto is very expensive sầu. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ và yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going lớn Ho Chi Minch City next week. When, I am here, I hope to lớn visit a friend of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into lớn a number of foreign languages. (Mine/My)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *