Nozzle là gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Xây dựng3.4 Điện3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinc tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa tương quan /"nozzəl/

Thông dụng

Danh từ

Miệng, vòi vĩnh (ấm) (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) mũi, mồm

Chuim ngành

Cơ - Điện tử

Vòi phun, mồm phun, ống xịt, mũi, mỏ

Cơ khí & công trình

khoang cống khoang đập tràn

Xây dựng

mồm ống (phụt) mồm ống phụt mồm ống tháo dỡ mồm ống xả vòi phụt

Điện

mỏ phun

Kỹ thuật bình thường

khe mở kyên phunatomizing nozzlekim xịt sươngbosch injection nozzlekim xịt boschpintaux nozzlemột dạng kim xịt diesel đầu phunair nozzleđầu xịt ko khíink nozzleđầu phun mực lỗ lỗ phunadjustable nozzlelỗ xịt kiểm soát và điều chỉnh được lỗ tai miệngbib nozzlemiệng vòi phuncompensating nozzlemiệng ngã chínhcompensating nozzlemồm tia vấp ngã chínhengine nozzle clustercác miệng phun hễ cơexhaust nozzlemồm xảexhaust nozzle breechesphần đuôi mồm xảexit cone (ofa nozzle)mồm pđợi tương đối phản lực hình nóninjector nozzlemồm phunjet nozzlemồm ống khói phản bội lựcnozzle exitmồm vòi vĩnh phunnozzle throatmiệng ốngstandard nozzlemiệng xịt chuẩnthrust nozzlemồm đẩy bội nghịch lựcthrust nozzlemồm xịt bội nghịch lực mồm phunengine nozzle clustercụm mồm phun rượu cồn cơstandard nozzlemiệng phun chuẩnthrust nozzlemiệng xịt phản bội lực mỏ hàn ống ống gió ống phunexhaust nozzleống phun xảjet nozzleống phun tiapulverizing nozzleống phun mùpulverizing nozzleống xịt thành bụirotable nozzleống xịt quay được (tàu vũ trụ)s& blowing nozzleống xịt cat ống phụtair nozzleống phụt ko khíbullet nozzleống phụt đầu đạnchocked nozzleống phụt Lavalgimbaled nozzleống phụt lún lên xuốngpropelling nozzleống phụt tổng đẩysonic nozzleống phụt hãm phanhsubmerged nozzleống phụt đi vàoswiveling nozzleống phụt chuyển làn đường được tuyến vòi vĩnh vòi phunadjustable nozzlevòi xịt điều chỉnh đượcair nozzlevòi vĩnh phun ko khíbib nozzlemiệng vòi vĩnh phunblowpipe nozzlevòi phun mỏ hàn hơiboring nozzlevòi vĩnh phun (để) khoanBosch injection nozzlevòi phun xăng Boschcombining nozzlevòi vĩnh xịt lếu hợpdust-insufflating nozzlevòi phun bụiecone of nozzleđầu côn bay vòi phunexhaust nozzlevòi vĩnh phun xảfeedwater inlet nozzlevòi phun nước cung cấp vàofilling nozzlevòi vĩnh phun nạp đầyfit nozzle on kết thúc of pipegắn thêm vòi xịt vào ống cuốiflow nozzlevòi vĩnh phun đo giữ lượngflow nozzlevòi vĩnh phun dòngfuel injection nozzlevòi vĩnh xịt cao ápfuel nozzlevòi vĩnh xịt nhiên liệuheavy-water spray nozzlevòi vĩnh xịt nước nặnghose nozzlevòi vĩnh phun có ống mềminjection nozzlevòi vĩnh xịt (nhiên liệu)injection nozzlevòi xịt xănginjection nozzle holdergiá chỉ đỡ vòi phunjet nozzlevòi xịt phản bội lựcmain fuel nozzle or main nozzlevòi phun chínhmulti-hole nozzlevoi xịt nhiều lỗ tiamultitube nozzlevòi phun những ốngnotched nozzlevòi phun bao gồm rãnhnozzle adaptorđầu lồng vòi phunnozzle adaptorống lồng vòi vĩnh phunnozzle blockagesự tắc vòi phunnozzle blockagetắc vòi vĩnh phunnozzle closuremàng ngày tiết lưu lại vòi vĩnh phunnozzle control valvevan điều khiển và tinh chỉnh vòi vĩnh phunnozzle cowlvỏ vòi phunnozzle exitmồm vòi vĩnh phunnozzle holdergiá vòi phunnozzle holder spindletrục đỡ vòi vĩnh phunnozzle throathọng vòi vĩnh phunnozzle velocity coefficientthông số vận tốc vòi phunnozzle-contraction-area ratioXác Suất phần co của vòi vĩnh phunoil nozzlevòi xịt dầuoil supply nozzlevòi xịt cấp cho dầupintle injection nozzlevòi vĩnh xịt có chốt ngày tiết lưupintle injection nozzlevòi xịt tất cả đuôi trụpintle nozzlevòi vĩnh xịt cất van kimpintle-type nozzlevòi vĩnh xịt có chốt (động cơ điezen)propelling nozzlevòi phun bội phản lựcpump nozzlevòi phun của bơmring nozzlevòi xịt hình vòngsvà nozzlevòi xịt cátsand-blowing nozzlevòi vĩnh phun cátsandblasting nozzlevòi vĩnh phun cát làm sạchsecondary nozzlevòi vĩnh phun phụsecondary nozzlevòi phun thiết bị cấpspray nozzlevòi vĩnh xịt mùspraying nozzlevòi vĩnh xịt thành bụisprinkler nozzlevời xịt (nước) chữa trị cháy từ độngstandard nozzlevòi vĩnh phun chuẩnsteam nozzlevòi vĩnh xịt hơisteam nozzlevòi phun tương đối nướcthroat nozzlehọng vòi xịt (tàu vũ trụ)thrust nozzlevòi vĩnh xịt đẩy làm phản lựcthrust nozzlevòi phun làm phản lựcthrust vectoring nozzlevòi phun định hướng đẩy (máy bay)thrust vectoring nozzlevòi xịt đổi hướng tiathrust vectoring nozzlevòi vĩnh xịt quaythrust vectoring nozzlevòi vĩnh phun chế tạo ra phía phản nghịch lựctwin-jet injection nozzlevòi vĩnh phun hai tiaventuri nozzlevòi vĩnh xịt venturiwasher nozzlevòi xịt nước rửa kínhwashout nozzlevòi xịt nhằm rửawater nozzlevòi xịt nướcwelding nozzlevòi vĩnh xịt hàn

Kinh tế

vòi

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nouncoông xã , faucet , spigot , tap , proboscis Cơ - điện tử, Cơ khí và dự án công trình, Kinch tế, Kỹ thuật bình thường, Thông dụng, Từ điển oxford, Xây dựng, năng lượng điện, Chulặng mục: Hỏi Đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *