On The Edge Of Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) tình trạng nguy khốn; thời gian gay go, cơ hội lao đaolớn be on edge bực mình dễ dàng cáuto lớn have sầu the edge on somebody: (tự lóng) nghỉ ngơi núm tính năng nổi bật aikhổng lồ mix someone"s teeth on edge làm cho ai bực mình; tạo nên ai sợi người; khiến cho ai khiếp tởmlớn take the edge off one"s appetite tạo cho nạp năng lượng mất ngon tạo nên đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo nên phương pháp của người nào mất sắc đẹp cạnh nước ngoài rượu cồn từ mài sắc đẹp, giũa sắt viền (áo...); làm cho bờ cho, có tác dụng gờ mang đến, làm cạnh cho xen (đồ vật gi, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàolớn edge one"s way inlớn a job: len lỏi vào một trong những công việc gì nội hễ từ đi né lên, lách lênkhổng lồ edge away thong thả dịch xa ra (mặt hàng hải) đi xa rakhổng lồ edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awaylớn edge on xúc tiến, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; size (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ko kể thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kxay § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất tất cả dầu khí ở nhãi con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc cửa hàng gánh nhận vùng đất cùng khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, ra đời bởi vì vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự vày gồm ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc rỡ giới kế bên của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ và didn"t know which way khổng lồ go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP.. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have sầu lớn gain a competitive edge over rival suppliers

PREPhường. ~ over The intensive sầu training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: On the edge of là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: Thân Phụ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thân Phụ Trong Tiếng Việt Thân Phụ Là Gì

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM và TDMA Evolution. A third-generation enhancement lớn the Global System for di động Communications (GSM) wireless service, which allows data, multitruyền thông media services, & applications khổng lồ be delivered on broadb& at rates up lớn 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a links between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym and Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *