Passion là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Passion là gì

*
*
*

passion
*

passion /"pæʃn/ danh từ xúc cảm trẻ trung và tràn trề sức khỏe, tình yêu nồng nàn sự giận dữto lớn fly (fall, get) into a passion: bực tức, nổi tam bành tình dục, tình yêusexual passion: tình dụctender passion: tình yêu sự say mêto have a passion for something: mê mệt dòng gì (tôn giáo) (the passion) phần lớn nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài bác ca thuật lại số đông nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu nội động từ (thơ ca) mê mẩn, yêu thiết tha, yêu thương nồng nàn
Lĩnh vực: y họcnỗi khổ, nỗi đauxúc cảm mạnhLĩnh vực: xây dựngsay mê
*

Xem thêm: Glitches Là Gì - Glitch In Vietnamese

*

*

passion

Từ điển Collocation

passion noun

1 svào sexual love/attraction

ADJ. grand, great She didn"t believe in grvà passion or love at first sight. She was his first great passion. | all-consuming, blind, consuming, fierce, fiery, intense | tender | animal, thắm thiết, sexual

QUANT. surge, wave sầu

VERB + PASSION arouse, awaken No one had ever aroused his passion as much as Sandra. | be filled with, feel the great passion he felt for her

PASSION + VERB cool, wane

PREP. with ~ They kissed with passion. | ~ between The passion between them had cooled. | ~ for his all-consuming passion for her

PHRASES a night of passion They spent a night of passion in a khách sạn. | the object of sb"s passion the young girl who was the object of his passion

2 svào feeling

ADJ. considerable, great, high, real a woman of great passion There were moments of high passion in the game.

VERB + PASSION have A writer should have sầu passion. | arouse, rouse This issue always arouses passion.

PREP.. with ~ He argued his case with great passion.

PHRASES a crime of passion She killed her husband"s lover in a crime of passion. | full of passion a speech full of passion

3 strong liking for/interest in sth

ADJ. all-consuming, consuming, great, real | abiding, genuine, lifelong his lifelong passion for aeroplanes

VERB + PASSION develop, have | share They shared a passion for food. | indulge She had very little time lớn indulge her passion for painting.

PREPhường. ~ for He developed a real passion for acting.

Từ điển WordNet


n.

a feeling of svào sexual desire

English Synonym and Antonym Dictionary

passionssyn.: affection anger ardor craze desire emotion enthusiasm fervor fondness fury love lust rage violence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *