Prop Là Gì

Nếu chúng ta đang học ReactJS hay React Native sầu, các bạn sẽ chạm mặt những khái niệm Props và State tương đối nhiều.

Nhưng bạn đã thực sự phát âm props là gì? State là gì chưa? khi nào thì sử dụng Props? lúc như thế nào cần tới State?

Khi mình bắt đầu làm cho dự án công trình React Native sầu, trong những khi trước đó không thể có kiến thức về ReactJS, mình đã mất một khoảng chừng thời gian để làm rõ hai quan niệm này. Giống hệt cái xúc cảm nhỏng hồi xúc tiếp với Promise vào Javascript vậy (^_^).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *