Pull là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mni-alive.com.

Bạn đang xem: Pull là gì

Học những tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


lớn remove or stop something that was going to lớn be published or broadcast, especially because it is found lớn be offensive or not accurate:
Companies should encourage customers to pull information from their website, thus putting the customer in control.

Xem thêm: Sinh Năm 2001 Là Bao Nhiêu Tuổi Con Gì? Sinh Năm 2001 Là Tuổi Gì, Mệnh Gì


pull sth from/out of sth Candies with more than .2 parts per million of lead would be pulled from stores.
He tried teaching, but the pull of scientific discovery was greater than that of the academic world.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *