PUNCH LIST LÀ GÌ

Với những thuật ngữ đấu thầu giờ anh chăm ngành thi công cầu đường (P1), bạn đã được học tập không hề ít trường đoản cú vựng chuyên môn. Để tải trọn cỗ tự điển giờ anh xây dựng này, mni-alive.com xin ra mắt mang đến bạn phần tiếp sau với hy vọng những người dân có nhu cầu tìm hiểu siêng ngành này cảm nhận nguồn kiến thức và kỹ năng xứng đáng tin cậy!

*

Thuật ngữ đấu thầu tiếng anh siêng ngành giờ đồng hồ anh sản xuất cầu đường giao thông (P2)

Thuật ngữ (M)

Makes award: Trao thầu

Management contract: Hợp đồng cai quản lý

Manufacturer: Nhà cung cấp (chế tạo)

Manufacturer’s Authorization: Uỷ quyền của phòng sản xuất

Manufacturer’s Authorization Form: Mẫu giấy Uỷ quyền ở trong phòng sản xuất

Mezzanine Financing: Tài trợ tổng hợp

Multiplier effect: Tác cồn theo quy mô số nhân

Thuật ngữ (N)

National Competitive sầu Bidding (NCB): Đấu thầu đối đầu trong nước

National Shopping: Mua tậu vào nước

Natural monopoly: Độc quyền từ bỏ nhiên

Negotiable instrument: Công thay đổi khác (trường đoản cú hàng thì ra chi phí tốt chứng khoán)

Negotiation: Đàm phán

Net present value: Giá trị hiện nay ròng

Net Price: Giá thuần/ròng (Giá cả sau cùng sau thời điểm đang hiệu chỉnh, khấu trừ và giảm giá)

Network Analysis: Hệ thống phân tích

No Public Advertising: Không quảng bá công khai

No domestic Preference: Không ưu tiên mang lại nhà thêm vào vào nước

No formal Bidding Document: Không cần có làm hồ sơ mời thầu bao gồm thức

No Public Opening of Quatation: Không mlàm việc thầu công khai so với những bạn dạng kính chào hàng

Non-Responsive sầu Bid: Hồ sơ mời thầu không phù hợp

Nominal Prices or Current prices: Giá danh nghĩa

Non recourse: Không hoàn trả

Not Prejudice Participation by any Qualified Bidders: Không thiên vị so với bất cứ một công ty thầu làm sao khi tham gia thầu

Notice of solicitation of proposals: Thông báo mời thầu

Thuật ngữ (O)

Official Development Assistant (ODA): Hỗ trợ phát triển bao gồm thức

Original Equipment Manufacturer (OEM): Nhà cấp dưỡng lắp thêm thiết yếu hiệu

Offer: Chào hàng

Offeree: Bên mời thầu (mời kính chào hàng)

Offeror: Nhà cung cấp

Off – take agreement: Hợp đồng bao tiêu

mở cửa tender: Đấu thầu rộng rãi

Opening of Bids: Msinh sống thầu

Opening Time, Date, Place: Ngày, tiếng và vị trí mngơi nghỉ thầu

Operation and Maintaince Contract (O&M): Hợp đồng quản lý cùng bảo trì

Operation & Maintainance (O&M) Contractor: Nhà thầu theo thích hợp đồng quản lý và vận hành và bảo trì

Objectives of Procurement: Mục tiêu thiết lập sắm

Opportunity cost: Ngân sách cơ hội

Original Period: Thời hạn ban đầu

Thuật ngữ (P)

Package: Gói thầu

Payment Terms: Điều kiện thanh toán

Performance bond: Trái phiếu thực hiện đúng theo đồng

Performance Criteria: Các tiêu chuẩn chỉnh thực hiện (hoạt động)

Performance Security: Bảo đảm tiến hành vừa lòng đồng

Performance Security Form: Mẫu Bảo đảm thực hiện đúng theo đồng

Perception of fairness: Nhận thức về sự công bằng

Period of effectiveness of tenders: Thời gian bao gồm hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu

Prebid meeting: Hội nghị tiền đấu thầu

Prequalification of bidders: Sơ tuyển công ty thầu

Prequalification Proceedings: Quá trình sơ tuyển

Price Discrimination: Sự riêng biệt đối xử về giá cả

Price Leadership: Giá dẫn đầu

Price Revision: thay đổi giá

Price Revision Clause: Điều khoản điều chỉnh giá

Prime Contractor: Nhà thầu chính

Private sector projects (BOO/BOT/ BOOT): Các dự án khu vực tứ nhân (BOO/BOT/ BOOT)

Procedures for soliciting tenders of appllications to lớn prequalify: Thủ tục mời thầu hoặc sơ tuyển

Procurement: Mua sắm

Procurement Cycle: Chu trình (trình tự) thiết lập sắm

Procurement Aspects: Khía cạnh cài sắm

Procurement Guidelines: Tài liệu lý giải tải sắm

Procurement Plan: Kế hoạch mua sắm

Procurement Method: Phương thơm thức tải sắm

Procurement Procedure: Thủ tục sở hữu sắm

Procurement System: Hệ thống cài sắm

Procurement Lead Time: Mua chọn theo kỳ hạn

Procuring Agency: Chủ đầu tư

Procuring Entity: Bên mời thầu

Procurement of Goods: Mua mua sản phẩm hoá

Procurement Regulation: Quy chế sở hữu sắm

Progressing: Quá trình tiến hành

Progress Payment: Tiến hành thanh khô toán

Prohibition of negotiations with suppliers or contractors: Cnóng văn bản cùng với bên thầu

Proposal conference: Hội nghị đề xuất

Provision of solicitation documents: Điều khoản về làm hồ sơ mời thầu

PPA: Hợp đồng giao thương điện

Present Value: Giá trị hiện nay tại

Profit: Lợi nhuận

Project: Dự án

Project Cycle: Chu trình Dự án

Project Company: công ty chúng tôi Dự án

Project Information: tin tức dự án

Project finance: Tài trợ dự án

Project Management Unit (PMU): Ban thống trị dự án

Postqualification of Bidder: Hậu tuyển

Publicity in Procurement: Mua sắm công

Public Procurement Body: Hội đồng buôn bán công

Public Announcement: Thông báo công khai

Public notice of Prucurement contract awards: Công cha rộng rãi câu hỏi trao phù hợp đồng

Punch- list: Danh mục những quá trình nên hoàn tất

Purchasing Power: Sức mua

Nếu bạn tất cả hứng thú tò mò, nội dung bài viết “Thuật ngữ đấu thầu giờ anh chăm ngành giờ đồng hồ anh tạo cầu đường giao thông (P2)để giúp chúng ta hoàn thành kiến thức và kỹ năng và lẹo cánh cho mình xem thêm các điều mớ lạ và độc đáo vào nghành nghề này. Và mni-alive.com – Tiếng anh cho những người đi làm việc mong muốn các bạn sẽ giành được kết quả thực tế cùng với gần như bài học giờ đồng hồ anh chăm ngành thi công cầu đường!

Nếu bạn muốn được chất vấn trình độ chuyên môn cùng tư vấn quãng thời gian học tập giờ anh miễn phí tổn, bạn hãy đăng ký ngay nhé, mni-alive.com chuẩn bị hỗ trợ bạn.