Quản Trị Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì

Ngành quản trị kinh doanh là một ngành học rất rộng và đòi hỏi người học có nhiều phẩm chất và kỹ năng. Với tốc độ phát triển nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam hiện nay thì cơ hội việc làm cho ngành này luôn mở rộng, để chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng cho công việc thì đòi hỏi bạn không chỉ có kiến thức về nhiều mảng mà còn cần có những trải nghiệm công việc thực tế.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Chuối Hấp

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng là một công cụ cần thiết giúp bạn phát triển trên con đường sự nghiệp. Bài viết sẽ cung cấp đến bài từ vựng tiếng Anh kèm nghĩa chi tiết trong tất cả các lĩnh vực được học trong ngành quản trị kinh doanh.

*

5. Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh – lĩnh vực marketing

Ngoài ra trong lĩnh vực marketing còn có một vài thuật ngữ viết tắt phổ biến sau:

4 P: Product (sản phẩm), Place (địa điểm), Price (giá cả), Promotion(chiến lược thúc đẩy sản phẩm)

7 P: Bao gồm cả 4P và 3P còn lại là People (con người), Physical evidence (cơ sở hạ tầng, những vật chất giúp tối ưu hoạt động quảng bá), process(quy trình)

SWOT: Bảng phân tích SWOT giúp người làm marketing và những nhà kinh doanh xác định được vị trí của mình ở trên thị trường và từ đó có những chiến lược để nâng cao lợi thế cạnh tranhS: Strengths (Điểm mạnh)W: Weaknesses (Điểm yếu)O: Opportunities (Cơ hội)T: Threats (Thách thức)

6 Các loại tài liệu ngành quản trị kinh doanh mà các doanh nghiệp cần phải có

Documentation by lawsTài liệu về quy tắc
Operating AgreementHợp đồng thỏa thuận điều hành
Non Disclosure AgreementHợp đồng bảo mật thông tin
Meeting MinutesBiên bản cuộc họp
Employment AgreementHợp đồng làm việc
Business PlanKế hoạch kinh doanh
Business ReportBáo cáo kinh doanh
Financial documentTài liệu tài chính
Transactional DocumentTài liệu giao dịch
Business Creation DocumentTài liệu thành lập doanh nghiệp
Compliance and Regulatory DocumentTài liệu nội quy và tuân thủ
Business Insurance DocumentTài liệu bảo hiểm doanh nghiệp

BỘ TÀI LIỆU TIẾNG ANH KINH DOANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *