RECORD LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

record

*

record /”rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ sơto lớn be on record: được ghi vào hồ nước sơ; bao gồm thực (vày đã có được ghi vào hồ nước sơ)it is on record that…

Đang xem: Record là gì

: trong sử bao gồm ghi chép rằng… biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn uống thư; (thương thơm nghiệp) sổ sách di tích lịch sử, đài, bia, thiết bị kỷ niệm lý lịchlớn have a clean record: bao gồm lý định kỳ vào sạch (thể thao,thể thao) kỷ lụclớn break (beat) a record: phá kỷ lụcto achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớito hold a record: giữ một kỷ lụcworld record: kỷ lục rứa giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) tối đa, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với một vận tốc cao nhấtto lớn bear record lớn something xác thực (xác nhận) vấn đề gìto lớn keep to the record đi đúng vào việc gìoff the record ko bao gồm thứckhổng lồ travel out of the record đi ra ngoài đề ngoại cồn từ ghi, ghi chépto record the proceeding of an assembly: ghi biên bản hội nghị thu, ghi (vào tô hát, vật dụng ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: mẫu đo nhiệt độ chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)lớn record one”s vote thai, vứt phiếuphiên bản tường trìnhbiên bảnofficial record: biên bạn dạng bao gồm thứccông văn uống sách vở giữ trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của ân hận phiếu nhận trảaudition record: thu thanh kiểm trabook record: ghi chxay bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo thứ tự thời giancolumnar record: sự ghi chxay nhiều cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi mặt hàng giaoduplicate record: sự ghi thành nhì bảnevidence record: sự ghi chxay triệu chứng cứoccurred cost record: ghi chxay về ngân sách phạt sinhpay history record: sổ ghi chxay lương cũpseubởi vì passenger name record: đưa bạn dạng đề tên hành kháchpurchase record: ghi chnghiền những nghiệp vụ download bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một 1-1 đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi cung cấp hàngrecord of goods sold: sổ ghi sản phẩm bánsale record: ghi chnghiền bán hàngthu thanh (vào đĩa hát, máy ghi âm)ghi chépbook record: ghi chxay bên trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chnghiền nhiều cộtevidence record: sự ghi chnghiền triệu chứng cứoccurred cost record: ghi chnghiền về chi phí vạc sinhpay history record: sổ ghi chép lương cũpurchase record: ghi chxay các nghiệp vụ cài bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chép buôn bán hàngghi chúhồ sơdividover record: hồ sơ cổ tứcemployee”s earning record: làm hồ sơ các khoản thu nhập của tín đồ lao độngfor the record: để lập hồ nước sơhealth record: làm hồ sơ y tếmedical record: làm hồ sơ y tếpassenger name record: hồ sơ list hành kháchpersonal record: hồ sơ cá nhânpersonnel record: làm hồ sơ nhân sựproduction record: làm hồ sơ sản xuấtqualification record: làm hồ sơ tứ giải pháp chuyên mônrecord management: thống trị làm hồ sơ (quảng cáo)record management: làm chủ hồ sơstock record: hồ sơ bệnh khoánstockholder of record: cổ đông trong hồ sơtransaction control header record: phiếu làm hồ sơ có title để điều hành và kiểm soát thanh toán giao dịch cài bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục chưa từng cócourt of record: tòa cam kết lụchistorical growth record: kỷ lục tăng trưởng lịch sửrecord breaker (record-breaker): thành tích phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): tín đồ phá kỷ lục. record breaker (record-breaker): sự khiếu nại chế tác kỷ lụcrecord figure: con số kỷ lụcrecord high: kỷ lục tối đa định kỳ sửrecord low: kỷ lục tốt duy nhất lịch sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá kỷ lụcrecord sale figures: doanh số buôn bán kỷ lụcrecord sales figures: doanh số kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): thành tích phá kỷ lụccác kết quả cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ tmùi hương phiếubatch header recordsố sách tập phù hợp những hạng mục bao gồm 1columnar recordsổ sách nhiều cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordreport tầm giá tổndaily collection record booksổ nhật ký kết thu tiềndate of recordngày ĐK snghỉ ngơi hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu mức độ khoẻhealth recordphiếu sức khỏeholder of recordfan giữ lại bệnh khân oán nlỗi trong sổmedical recordphiếu mức độ khoẻ danh từ o sự ghi chxay o bản ghi o tập phù hợp số liệu hễ từ o ghi § core record : bạn dạng ghi mẫu mã lõi (số lượng , xuất phát và đặc điểm của mẫu lõi) § drilling record : báo cáo khoan, lý định kỳ lỗ khoan § earthquake record : sự ghi hễ khu đất § lost record : bảng ghi tổn thất; (địa chất) cách quãng địa tầng, vắng tanh mặt địa tầng § safety record : sự ghi bình yên § seismic record : sự ghi cồn khu đất § seimographic record : sự ghi rượu cồn khu đất, sự ghi địa chấn § synthetic record : sự ghi tổng phù hợp, băng động đất tổng thích hợp § unmodulated record : sự ghi không kiểm soát và điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời hạn ghi

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 tài khoản

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive sầu, detailed, extensive sầu, systematic | verbatyên | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | check, consult I checked the records but nobody toàn thân of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | tệp tin | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the lathử nghiệm public figure lớn go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive sầu No record exists of a battle on this site. | go back The university records go bachồng as far as the 13th century.

PREP. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children”s progress

PHRASES access to lớn the records Under the law, every citizen has access khổng lồ their official records. | put/mix the record straight She called a press conference khổng lồ set the record straight about her disappearance.

2 best result, highest level, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, traông xã, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon”s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | tốc độ

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, phối She has just phối a new world record. | beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stvà His mile record stood for twelve years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest level ever).

Bạn đang xem: Record là gì

Xem thêm: Summer Vibes Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Vibe Phân BiệT CáC KháI NiệM Về Vibe

There was a record number of candidates for the post.

PREP. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got to work in record time.

3 sb”s performance in a particular area

ADJ. past, track | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive, magnificent, outstanding, proven, remarkable, chất lượng, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government”s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline”s accident record makes it among mỏi the safest.

VERB + RECORD have sầu, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-miễn phí record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able khổng lồ compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes to quality, our record speaks for itself.

PREP. ~ amuốn They have sầu the worst human-rights record ahy vọng member countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The ikhuyễn mãi giảm giá candidate will have a proven trachồng record in project management. | ~ on the government”s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have no problem passing the exam. | on sb”s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen to lớn, play, put on I”ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | giảm giá The bvà signed their first record deal a year after forming. | collection | cửa hàng | library | player | sleeve

Từ điển WordNet

n.

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses & ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago mix the homicide record

a document that can serve as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.

Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name và type. Unlượt thích an array, whose elements all represent the same type of information & are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information và are accessed by name. A record can be accessed as a collective unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. To retain information, usually in a file.

English Synonym and Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe danh sách log mark down note post register tabulate write

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *