SNAIL MAIL LÀ GÌ

Snail mail nghĩa gốc là thư từ bỏ bưu điện, truyền bởi đường đi bộ, đường thủy, đường sắt, con đường mặt hàng không, vân vân với mây mây.

Tóm lại là chưa phải thỏng điện tử. So cùng với tlỗi năng lượng điện tử thì nó lờ đờ như ốc sên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *