Standoff Là Gì

(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “khổng lồ stvà off,” that is, to lớn apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare and electronic counter-measures support.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, và they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát phòng bạo động cùng với lắp thêm giỏi được điều cồn, chúng ta hành động với những người dân cày.
Như vậy dẫn đến một sự cảnh giác thân xe tăng Mỹ và Đông Đức trên Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “to lớn stand off” and is related to lớn the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ bỏ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” tức là “tách xa” cùng bao gồm tương tác với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July và was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi chiến hàm phát xuất từ Eniwetok vào trong ngày 15 tháng 7, với có mặt ko kể khơi bãi Asan vào sáng sớm ngày 21 tháng 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
mập hoảng Berlin là việc kiện trong đó quân đội Đông Đức cùng quân nhóm Mỹ sẽ đương đầu nhau, cho đến khi chính phủ Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring bachồng to lớn Egypt, và why did he “for some years st& off from the king of the north”?
Ptolemy III đem những gì về Ê-díp-sơn, cùng vì sao “vào vài ba năm... <ông> không đánh vua phương thơm bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên phiên bản tấn công hạt nhân, được ý định áp dụng mang thương hiệu lửa phân tử nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk city.
Cuộc vây hãm địa thế căn cứ biên giới Luhansk diễn ra trong thời gian 2 ngày tại một căn cđọng biên cương Ukraimãng cầu nằm ở vị trí ngoại thành thị thành Luhansk.

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Về Bộ Môn Line Dance Là Gì, Lập Nhóm Tập Thể Dục Ngoài Trời


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stvà off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Hình ảnh bất thần tuyệt nhất là nghỉ ngơi Dynamo Kyiv bị loại với vòng sơ loại của Soviet Cup đại bại sống tđọng kết trước với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led to the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shanghai and Canton.
Các cuộc trao đổi độc lập thân sự nổi dậy vũ trang đang dẫn đến Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức triển khai hiếm hoi do tía phe cánh ở Nam Kinh, Thượng Hải với Canton.
The Oda army came up with the plan khổng lồ use cannons for stand-off tactics against the Uesugi và lớn bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy & the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
lấy ví dụ tân tiến trước tiên là sự giao tranh thân Hải quân Đế quốc Nga cùng Hải quân Đế quốc Nhật Bản trên cảng Arthur vào Chiến tnhãi nhép Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a list of grievances và demands to the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerset.
Một cuộc tmùi hương tmáu đã làm được thực hiện sinh sống phía nam giới London, cùng với vấn đề Công tước đoạt York chuyển ra một list các năng khiếu năn nỉ với từng trải tkhô nóng thanh lọc triều đình, bao hàm cả việc bắt duy trì Edmund Beaufort, Công tước sản phẩm công nghệ nhị của Somermix.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, to lớn protect American lives và interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, nó bên trong nguyên tố lực lượng hải quân canh phòng không tính khơi Port Cortes, Honduras nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của con người với gia sản của công dân Hoa Kỳ trong trường đúng theo xẩy ra cuộc bí quyết mạng trên Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation khổng lồ possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
Lúc trước được Tổng thống Mỹ Bill Clinton sử dụng vào thời điểm tháng 6 năm 1994 tương quan mang lại những chiến dịch có thể xảy ra nhằm hạn chế lại Triều Tiên, vào khoảng thời gian du lịch của trận đánh chống sở hữu tranh bị phân tử nhân của nước này vào khoảng thời gian 1994.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *