Stay Away Là Gì

to not go near or become involved with someone; khổng lồ avoid something that will have a bad effect on you:

Bạn đang xem: Stay away là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ mni-alive.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Thành Đạt Viên Mãn Khi Sống Với Hải Băng

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *