STREET SIGNS LÀ GÌ

Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words to lớn comply to bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì


Các dấu hiệu đường tương tự như mãi sau mọi Canadomain authority, tuy nhiên các lưu ý thỉnh thoảng mở ra không có từ bỏ nhằm tuân thủ những hưởng thụ tuy nhiên ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed to lớn see.
Nhỏng vẫn hy vọng, khi đến kia, công ty chúng tôi tìm kiếm thấy một tấm bảng chỉ đường nhỏ, được ghi trong số những hướng dẫn của chúng tôi, mà lại Shop chúng tôi đang không nhìn thấy.
9 At times, it may be easy lớn discern that a road sign has been tampered with và is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks và understands English lớn varying degrees of fluency, và road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% cư dân có thể nói và đọc tiếng Anh ngơi nghỉ đầy đủ cường độ khác biệt, những biển cả hiệu giao thông được mni-alive.comết bởi ngôn ngữ này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in Englvà while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson tiết lộ nguồn xúc cảm của anh ý có được sau khoản thời gian thấy một biển lớn hiệu của Isle of Dogs nghỉ ngơi Anh vào thời gian cải cách và phát triển Ngài cáo tuyệt đối.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, and move forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Nlỗi người lái xe cộ tuân thủ theo đúng sự trả lời của biển lớn chỉ đường, bọn họ hãy gật đầu lời khuyên, vận dụng với đi tiếp.—Châm 4:26, 27; hiểu Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want lớn fly just a few meters above the ground where you can still see the road signs & breath oxygene with ease.
Ok, Vâng, hãy cứ đọng bảo rằng bạn chỉ ao ước cất cánh bí quyết mặt khu đất một vài mét chỗ các bạn vẫn có thể bắt gặp các biển khơi báo giao thông vận tải với hít thở bầu không khí một bí quyết thuận lợi.
The convention remni-alive.comsed & substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs và Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước sẽ sửa thay đổi và mở rộng đáng kể Nghị định thư Geneva 1949 trước đó về những Dấu hiệu và Tín hiệu Đường bộ, cơ mà phiên bản thân nó dựa vào Công ước Geneva liên quan cho Thống nhất Tín hiệu Đường cỗ năm 1931.

Xem thêm: Học Cách Hấp Ngao Sả Ớt Đơn Giản, Nhanh Gọn, 3 Cách Làm Ngao (Nghêu) Hấp Thơm


The top 200 will allow you to lớn comprehkết thúc 40 percent of basic literature -- enough khổng lồ read road signs, restaurant menus, lớn understvà the basic idea of the web pages or the newspapers.
200 từ bỏ đặc trưng độc nhất để giúp đỡ các bạn phát âm được 40% chữ mni-alive.comết cơ bản - đủ để những bạn cũng có thể gọi được hải dương báo giao thông vận tải, thực đối kháng nhà hàng quán ăn, cùng hiểu được đa số ý cơ phiên bản trên đa số trang web hay vào sách vở.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-sermni-alive.comce shop names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual form size.
"Siêu cửa hàng" đôi khi được sử dụng, nhưng với một ý nghĩa sâu sắc tương đối khác: trên bảng chỉ đường Tức là "siêu thị nhà hàng lớn"; vào tên shop từ Ship hàng, nó biểu hiện một siêu thị to hơn kích thước thông thường của chuỗi đó.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, and the Ministry of L&, Infrastructure and Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs & railway station signs.
Sở ngoại giao tận hưởng thực hiện Hepburn vào hộ chiếu, Sở khu đất đai, cơ sở hạ tầng với giao thông vận tải đường bộ hưởng thụ thực hiện Hepburn bên trên bảng hiệu giao thông, gồm có bảng giao thông vận tải con đường bộ cùng đường sắt.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable khổng lồ that of an official language, as may be seen in road signs and official documents.
Tiếng Anh là một trong ngôn ngữ xác nhận trong thời kỳ Ủy thác; nó mất vị ráng này sau khoản thời gian Israel xuất hiện, song giữ lại được một phương châm tương tự một ngôn từ phê chuẩn, nhỏng có thể thấy trong số bảng biển đường bộ với văn uống khiếu nại bằng lòng.
In the United States, road warning signs with the admni-alive.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, các biển cảnh báo với "Bridge May Be Icy" cho biết thêm sẽ là các con đường nguy hại tiềm ẩn bên trên cấu trúc cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, Open Road Films signed a pay-TV giảm giá with Netflix, which expired in năm nhâm thìn.
Tháng 6 năm 2011, một vài mon sau thời điểm xác định đi vào hoạt động, Open Road Films sẽ một hòa hợp đồng vô tuyến trả chi phí với Netflix, đúng theo đồng này hết thời gian sử dụng vào thời điểm năm năm nhâm thìn.
The Convention on Road Signs và Signals, commonly known as the mni-alive.comenmãng cầu Convention on Road Signs and Signals, is a multilateral treaty designed to increase road safety và aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights và road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu với Tín hiệu Đường bộ, thường được hotline là Công ước mni-alive.comên về Báo hiệu cùng Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là một trong hiệp ước nhiều phương được thiết kế theo phong cách để bức tốc bình an giao thông vận tải đường đi bộ với cung ứng giao thông vận tải đường bộ thế giới bằng phương pháp tiêu chuẩn hóa hệ thống cam kết hiệu mang đến giao thông mặt đường bộ (biển báo, đèn giao thông cùng đường đi bộ tiến công dấu) trong áp dụng thế giới.
Both the mni-alive.comenmãng cầu Convention and the Geneva Protocol reflected a common consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước mni-alive.comenmãng cầu cùng Nghị định thư Geneva hồ hết đề đạt sự đồng thuận chung về các hải dương báo giao thông vận tải con đường bộ trở nên tân tiến đa phần sinh sống châu Âu vào vào giữa thế kỷ đôi mươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *