Tackle là gì

tackle tức là gì, tư tưởng, các thực hiện với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm tackle giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của tackle.

Bạn đang xem: Tackle là gì


Từ điển Anh Việt

tackle

/"tækl/

* danh từ

đồ dùng, dụng cụ

(hàng hải) dây dợ (để kéo buồm...)

(kỹ thuật) hệ puli; palăng

(thể dục thể thao,thể thao) sự ngăn, sự cản (đối phương vẫn dắt nhẵn...)

* nước ngoài hễ từ

(sản phẩm hải) cột bằng dây dợ

(thể dục,thể thao) ngăn, cản (địch thủ vẫn dắt trơn...)

hành xử, kiếm tìm cách giải quyết và xử lý (một vụ việc, một công việc)

(thông tục) túm mang, thay mang, ôm ngang thân bản thân (đối phương)

(tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vay tiền


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

tackle

* kinh tế

cái tời (để kéo đồ nặng)

chạc

chão

dây

dây thừng

đồ dùng

đồ nghề

dụng cụ

hệ puli

puli kép

ròng rọc kéo đồ nặng

thiết bị

thừng

tìm cách giải quyết (một vấn đề)

tìm cách giải quyết (một vấn đề...)

trục kéo

ứng phó (một công việc)

ứng phó (một công việc...)

vay mượn tiền

xử lý

xử trí

* kỹ thuật

bàn nâng

dây

đòn bẩy

dòng dọc

dụng cụ

hệ buli

hệ dòng dọc

hệ ròng rọc

hệ thống ròng rọc

palăng

ròng rọc xích

xây dựng:

đồ buộc (dùng để cẩu , neo)

hệ puly


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập với khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: Rrp Là Gì ? Rrp Là Gì, Nghĩa Của Từ Rrp


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu tìm và để ra khỏi.Nhập tự nên tìm kiếm vào ô search kiếm với coi các từ được gợi ý chỉ ra dưới.Khi bé trỏ vẫn phía trong ô tra cứu tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những trường đoản cú được gợi ý.Sau đó nhận (một đợt nữa) để thấy cụ thể tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm tìm cùng coi các trường đoản cú được gợi ý chỉ ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ ý muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt nđính các bạn sẽ không nhận thấy từ bỏ bạn muốn kiếm tìm vào danh sách gợi ý,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau nhằm hiện ra trường đoản cú đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *