Taking Over Certificate Là Gì

Nghiệm thu giờ anh là gì? mister-bản đồ.com sẽ giúp bạn hiểu rõ rộng về nghiệm thu nha.

*

Nghiệm thu tiếng anh là gì?

kiểm tra & take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa tương quan cùng với nghiệm thu

appraisal, consider & decide

VD: That to me, the exam was more lượt thích a chạy thử for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối cùng với tôi mà nói đây chừng như chưa hẳn là thi Cao Đẳng Cao Thắng mà là nghiệm thu thành quả này huấn luyện và giảng dạy của trường cao đẳng cùng với tôi.)

VD : I thought I had lớn go on a mission lớn appraisal (Tôi nghĩ về tôi bắt buộc làm cho trọng trách nhằm nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bạn dạng report nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên bạn dạng nghiệm thuacceptance report : biên phiên bản nghiệm thu (Biên phiên bản sát hoạch tiếng anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance kiểm tra : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện trườngsite acceptance thử nghiệm : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển giao và nghiệm thucompletion và acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance chạy thử : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu lần cuối / sự phân tách nghiệm thuacceptance kiểm tra :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing chạy thử : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance test : nghiên cứu thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance Test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy ghi nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu khoanh vùng hoặc bộ phận dự án công trình áp dụng trước khi nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :thực hiện trước khi nghiệm thu

Hy vọng với bài viết sẽ giúp chúng ta tất cả thêm vốn tự vựng tiếng anh cho học hành cũng như công việc nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *