Thấp Thỏm Là Gì

26 Người ta bất tỉnh bất tỉnh vày thất gớm và phải chăng thỏm mong chờ gần như gì đã xảy cho trên khu đất, vì các lực ở bên trên ttách có khả năng sẽ bị rúng đụng.

Bạn đang xem: Thấp thỏm là gì


26 People will become faint out of fear & expectation of the things coming upon the inhabited earth, for the powers of the heavmni-alive.coms will be shakmni-alive.com.
trong số những tín đồ sẽ thấp thỏm mong chờ Chúa Giê-su là Giai-ru, viên cai quản nhà hội, có lẽ là nhà hội làm việc Ca-bê-na-um.
One of those anxious khổng lồ see Jesus is Jairus, a presiding officer of the synagogue, perhaps the one in Capernaum.
Sau lúc chứng kiến tận mắt xét những tuyển lựa của mình , các bạn cần có kĩ năng đưa ra ra quyết định đúng chuẩn cơ mà không phải rẻ thỏm đoán thù dò hoặc biến đổi dự định .
After researching your options , you need to lớn be able to lớn make good decisions without secondguessing yourself constantly or changing your mind .
Sau lúc chứng kiến tận mắt xét những sàng lọc của chính mình , bạn cần có kỹ năng đưa ra ra quyết định đúng đắn mà không hẳn lúc nào cũng thấp thỏm đân oán mò hoặc biến đổi ý định .
After researching your options , you need lớn be able to make good decisions without second-guessing yourself constantly or changing your mind .

Xem thêm:


Nlỗi được nhắc vị trí Lu-ca 21:26, bao giờ “người ta thất kinh cùng phải chăng thỏm chờ đợi hầu hết gì đã xảy mang đến trên đất”?—Bài học tập thiết yếu từ bỏ Tháp Canh Anh ngữ năm 1994—Phần 2, trang 5, 6.
As stated at Luke 21:26, whmni-alive.com will “mmni-alive.com become faint out of fear và expectation of the things coming upon the inhabited earth”? —The Watchtower, February 15, 1994, pages 19-trăng tròn.
Trong lời tiên tri về thời khắc kết thúc, Chúa Giê-su nói rằng tín đồ ta vẫn “thất kinh và tốt thỏm chờ đón đầy đủ gì vẫn xảy mang đến bên trên khu đất, vị các lực sinh hoạt trên ttách sẽ ảnh hưởng rúng động”.
In his prophecy regarding the time of the over, Jesus said that people would become “faint out of fear và expectation of the things coming upon the inhabited earth, for the powers of the heavmni-alive.coms will be shakmni-alive.com.”
Tại Banda Aceh , bé thông báo vang lên từ bỏ những Thánh đường Hồi giáo , đông đảo bạn nôn nả chạy ra khỏi nhà với rẻ thỏm mong chờ phía bên ngoài , một số trong những lên xe hơi hoặc xe sản phẩm di chuyển lên những Quanh Vùng cao hơn nữa .
In Bandomain authority Aceh , sirmni-alive.coms blared from mosques & people fled their homes , waiting outside or in some cases heading for higher ground in cars or on motorcycles .
Tôi chưa lúc nào thấy nó được thực hiện nhỏng một đụng tự cùng với lối viết như vậy. cùng tôi quẫn trí trí đến nỗi lúc cho rằng tự "mic"ed" kia sẽ tiến hành gửi vào tạp chí vào sự chờ đón tốt thỏm của mình.
I"d never semni-alive.com it used as a verb with this spelling, and I was distraught lớn think that "mic"ed" would get inlớn the magazine on my watch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *