The End

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ mni-alive.com.

Bạn đang xem: The end

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


He wanted science students lớn take an interest in the arts, & to lớn this kết thúc he ran literature classes at his trang chính on Sunday afternoons.

Xem thêm: Cách Chế Biến Nhau Thai Bò Đẻ, Nhau Thai Là Gì Và Nhau Thai Bổ Hay Độc


If things are over khổng lồ end, they are all facing in the same direction, with the baông xã end of each against the front end of the next one:
the parts of a task or process connected with one particular type of activity, or with a particular person:
sb"s end of the bargain/khuyến mãi We kept our over of the bargain, but they failed khổng lồ meet their deadline.
Selection, on the other h&, star ts with a function & ends with a physical mô tả tìm kiếm of the công trình.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của các biên tập viên mni-alive.com mni-alive.com hoặc của mni-alive.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.

over

Các trường đoản cú thường xuyên được sử dụng cùng rất over.


Những ví dụ này từ mni-alive.com English Corpus với từ các nguồn trên web. Tất cả đông đảo ý kiến trong số ví dụ không biểu đạt chủ ý của các chỉnh sửa viên mni-alive.com mni-alive.com hoặc của mni-alive.com University Press hay của tín đồ trao giấy phép.
*

the act of cleaning all of a place, especially your house, very well, including parts you vì not often clean

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mni-alive.com English mni-alive.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *