Tồn Kho Đầu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để các bước của công ty được dễ dãi và dễ ợt hơn, chúng ta không thể không có kỹ năng về giờ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng thế. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng hợp danh sách trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán nhưng mà các bạn hay gặp gỡ trong nghành nghề này, mong muốn chúng để giúp đỡ chúng ta dễ dàng thao tác vào môi trường kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh dễ ợt rộng.

Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là đông đảo từ vựng tiếng Anh chăm ngành kế tân oán thường dùng tuyệt nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu kiến thiết cơ phiên bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ đụng cùng đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vậy định

37. General và administrative sầu expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công ráng, luật trong kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguim giá bán gia tài cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Msống đái khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán thù nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà snghỉ ngơi hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ nđính hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget---- Thuế với các khoản nên nộp công ty nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành lúc kế tân oán thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ đề nghị trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản buộc phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: tkhô giòn toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao toán bởi gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá cả bảo đảm sản phẩm giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá bán gốc

** Các công thức vào giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ nên trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả mang đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ nên thu cùng nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh hao lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Sinh Năm Nhiêu, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Scandal Mr Đàm

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

Trên đó là phần đông tự vựng siêng ngành kế toán thù được sử dụng những tuyệt nhất làm việc từng công ty.

Để hoàn toàn có thể có tác dụng xuất sắc hơn vào từng nghành nghề của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay giờ đồng hồ các bạn đề nghị triết lý Xu thế cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể biện pháp giỏi và công dụng độc nhất cất cánh giờ đồng hồ là ko xong xuôi nâng cấp kiến thức cũng giống như kinh nghiệm thao tác làm việc của chính bản thân mình qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán ở những trung trung khu.