Trade là gì trong mua bán

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Trade là gì trong mua bán

*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chiên Cá Giòn Ngon, Mẹo Chiên Cá Giòn Tan Không Cần Lăn Bột

*

Trade (Econ) Tmùi hương mại (giỏi mậu dịch).Quý khách hàng đã xem: Trade là gì trong cài bán
+ Việc trao đổi hàng hoá thân các cá nhân tốt những team hoặc thẳng trải qua HÀNG ĐỔI HÀNG, hoặc con gián tiếp qua một phương tiện đi lại thanh hao toán thù như chi phí.trade /treid/ danh từ nghề, nghề nghiệpeveryone to his trade: người như thế nào nghề nấykhổng lồ be in the trade: trong nghềlớn carry on one"s trade; khổng lồ vị one"s trade: làm nghề mìnhmen of all trades & callings: những người làm cho đủ nghềlớn know all the tricks of the trade: biết toàn bộ các mánh lới bên nghề thương nghiệp, thương thơm mại, sự bán buôn, mậu dịchto lớn engage trade with: dàn xếp mua sắm vớithe trade is thriving: nền thương thơm nghiệp đang vạc triểnforeign trade: nước ngoài thươngdomestic (home) trade: nội thươngwholesale trade: cung cấp buônretail trade: cung cấp lẻ ngành buôn bán; những người trong lĩnh vực buôn bánthe trade: (thông tục) những người dân cung cấp bà mua sắm rượu (sản phẩm hải), (từ bỏ lóng) (the trade) ngành tàu lặn (vào hải quân) (số nhiều) (như) trade-windto lớn be in trade có cửa hiệu (buôn bán) đụng từ buôn bán, hiệp thương mậu dịchto lớn trade with somebody toàn thân for something: download bán với ai mẫu gìkhổng lồ trade something for something: thay đổi cái gì rước mẫu gìlớn trade in silk: bán buôn tơ lụalớn trade with China: bán buôn cùng với Trung quốclớn trade in (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) thay đổi (dòng cũ mang chiếc mới) tất cả những thêmlớn trade in a used car: thay đổi một mẫu xe cộ cũ tất cả những thêm tiềnto trade on (upon) lợi dụngkhổng lồ trade on somebody"s credulity: tận dụng tính cả tin của ainghề nghiệpmậu dịchTM trade mark: nhãn hiệu mậu dịchcoastal trade: mậu dịch ven bờcoastwise trade: mậu dịch ven bờkhông tính tiền trade: mậu dịch tự dokhông tính phí trade policy: cơ chế mậu dịch tự dointernational trade: mậu dịch quốc tếsea trade: mậu dịch bên trên biểnshipping trade: mậu dịch chuyên chsinh sống bởi tàu (buôn bán) bên trên biểntrade credit: tín dụng thanh toán mậu dịchtrade debt: nợ mậu dịchtrade gap: sơ hở mậu dịchtrade practice: thực hành thực tế mậu dịchtrade war: cuộc chiến tranh mậu dịchtrade winds: gió mậu dịchthương thơm nghiệpmarket trade place: điểm thương thơm nghiệpLĩnh vực: xây dựngnghề xây dựngbuilding trade: nghề sản xuất (thủ công)sự kinh doanhLĩnh vực: chất hóa học và trang bị liệusự buôn bántrang chính trade: sự mua sắm vào nướcinland trade: sự buôn bán vào nướcrefrigerated food trade: sự mua sắm thực phẩm (được làm) lạnhCorporate trade exchange (CTX)tổng đài thương thơm mại của công tyDepartment of trade & industry (UK) (DTI)Sở Tmùi hương mại và Công nghiệp (Anh)balance of tradecán cân nặng tmùi hương mạibuilding tradengành loài kiến trúcbuilding tradenghề xây dựngbuilding tradexây cấtcoastal tradebuôn bán ven bờcoastal tradetmùi hương mại ven bờcoastwise tradebán buôn ven bờforeign tradenước ngoài thươngbuôn bánBuôn bán- Giới buôn bángiao dịchgiao thươngăn năn phiếu dấn trả tmùi hương mạicó tác dụng ănmậu dịchmậu dịch (giữa những nước)cài đặt (hoặc) cung cấp (hội chứng khoán...)ngành tởm doanhngành nghềnghềnghề nghiệptín đồ bánfan muaquan hệ giới tính mậu dịchthương thơm mạithương thơm nghiệpthương vụtrao đổihội đàm (hàng hóa...)dàn xếp mạu dịchEast-West trademậu dịch Đông-TâyFederal trade Commissionủy ban tmùi hương mại liên bangInternational trade Organizationtổ chức thương thơm mại quốc tếLondon corn trade AssociationNghiệp hội Mễ ly Luân ĐônLondon oil and tallow trade associationNgcộng đồng Dầu Mỡ Luân Đôn o sự mua sắm, sự Bàn bạc mậu dịch; nghề nghiệp và công việc § barter trade : sự hội đàm bằng hiện thứ § coastwise trade : sự bán buôn dọc bờ hải dương § domestic trade : sự buôn bán trong nước § import trade : sự nhập khẩu § inl& trade : sự bán buôn nội địa § không lấy phí trade : mậu dịch tự do § trang chủ trade : sự bán buôn nội địa § wholesale trade : sắm sửa § trade-mark : nhãn hiệu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trade, trader, trading, trade

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trade, trader, trading, trade


*

trade

Từ điển Collocation

trade noun

1 buying/selling of goods/services

ADJ. brisk, flourishing, lively, roaring, thriving All around the pyramids, salespeople were doing a roaring trade in souvenirs. | lucrative sầu, profitable | external, foreign, global, international, overseas, world | domestic, internal, inter-provincial, inter-regional, regional | export, import, import-export | direct, indirect | free | fair The organization promotes fair trade with developing countries. | legal, legitimate | illegal, illicit attempts to curb the illicit trade in exotic species | private | bilateral, mutual | unilateral | coastal, maritime | agricultural, commercial | retail, wholesale It has been a bad year for the retail trade. | book, fur, slave, timber, tourist, wine, wool | evil the evil trade in drugs

VERB + TRADE carry on, conduct, vì chưng, engage in, ply the tools needed to lớn carry on a trade All manner of hawkers & street sellers were plying their trade. | boost, build up, develop, expand, increase, promote a bid to lớn boost foreign trade He built up a trade in seeds, corn & manure. | damage, harm A bitterly cold winter damaged industrial output và trade. | thua thảm Shops have sầu lost a day"s trade. | ban, restrict

TRADE + VERB boom, expand, grow, increase, piông xã up | decline, fall

TRADE + NOUN balance, figures, performance, statistics | surplus | deficit, gap, imbalance | barrier, blockade, boycott, embargo, restrictions, sanctions | tariff | dispute, war The countries were locked in a trade war, refusing khổng lồ allow imports of each other"s goods. | liberalization | benefits, concessions | accord, agreement, giảm giá, pact, protocol, treaty | negotiations, talks | cooperation, links, network, relations | policy, practice The US was accused of employing unfair trade practices. | law, rules | bloc The five sầu countries formed a regional trade bloc. | delegation, mission Several local firms took part in a trade mission to lớn Spain. | official, representative talks between trade officials from the two countries | mark (also trademark), name | exhibition, fair, show | centre | route The road has been an important trade route since prehistoric times. | cycle the boom và slump periods of a trade cycle | association, toàn thân, group, organization the trade body toàn thân representing water companies (see also trade union) | buyer, customer The vase was bought by a trade buyer (= for example, sometoàn thân who works in the antiques trade). | directory | journal, magazine, paper, press | information, secret The employees were fired for divulging trade secrets to lớn a competitor.

PREP.. in a/the ~ She"s in the wholesale fruit trade. These special flour sacks are known in the trade as ‘pockets’. | ~ between Trade between the Adriatic ports & their hinterland had grown. | ~ in Steps were taken to ban the trade in ivory. | ~ with The US has restricted trade with India. > Special page at BUSINESS

2 job

VERB + TRADE learn | exercise, follow, practise

PREP. by ~ She is a carpenter by trade.

PHRASES a jaông xã of all trades (= a person who can do many different types of work), the tricks of the trade The experienced artisan would pass on the tricks of the trade lớn the apprentice.

Từ điển WordNet

n.

the commercial exchange (buying và selling on domestic or international markets) of goods and services

Venice was an important center of trade with the East

they are accused of conspiring to constrain trade

be traded at a certain price or under certain conditions

The stoông chồng traded around $trăng tròn a share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *