Transfer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự đưa cho (nghệ thuật) bản thiết bị lại sự thuim chuyển (nhân viên...) sự giao dịch chuyển tiền (tài vụ) vé gửi xe tàu (nhằm liên tiếp đi trên tuyến phố khác) binh sỹ thuyên ổn chuyển (từ đơn vị chức năng này lịch sự đơn vị chức năng khác) cồn từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường, gửi chokhổng lồ transfer land: nhượng đất đồ vật lại, in lại thuyên ổn gửi (nhân viên cấp dưới...)lớn transfer a student from English department lớn Chinese department: đưa một học sinh từ bỏ khoa Anh lịch sự khoa Trung gửi xe pháo, đổi xe (nhằm liên tục đi bên trên tuyến đường khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a bank tài khoản. | data, information, knowledge | land, property | population | resource | technology | file, multitruyền thông, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stock | electronic, telegraphic | embryo, gen | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, free, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given hlặng a miễn phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá khuyến mãi, fee, danh sách, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger to change conveyances

v.

move sầu from one place khổng lồ another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient lớn another hospital

cause to change ownership

I transferred my stochồng holdings lớn my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move sầu data from one place khổng lồ another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Bí Ẩn Rau Bò Khai Và Cách Chế Biến Rau Bò Khai Xào Trứng Bạn Đã Thử Chưa?

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or party to lớn another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-miễn phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *