Trench là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Trench là gì

*
*
*

trench
*

trench /trentʃ/ danh từ (nông nghiệp) rãnh, mươnga trench for draining water: mương tháo dỡ nước (quân sự) hào, hầmcommunication trench: hào giao thông nước ngoài cồn từ (nông nghiệp) đào rãnh, đào mươngto lớn trench a field for draining: đào mương ở 1 đám ruộng để cởi nước cày sâulớn trench a piece of ground: cày sâu một đám đất (con kiến trúc) bào xuyên, bào rãnhto trench a board: bào rãnh một tấm ván (quân sự) đào hào vây quanh, đào hào bảo đảm (một địa điểm)to trench along (quân sự) tiến lên bằng con đường hàolớn trench upon lấn, xâm lấnto lớn trench upon someone"s land: lấn khu đất của ailớn trench upon someone"s time: lấn mất thời giờ của ai, làm mất thời giờ của ai gần như là là, gần cho, xấp xỉhis answer trenched upon insolence: câu vấn đáp của hắn ta gần như là là lếu láo xược
đào rãnhtrench digger: trang bị đào rãnhtrench excavator: lắp thêm đào rãnhhầmsilo trench: hầm xilotrench bin: bunke hầmtrench spoon: đồ vật đào hầmtube trench: hào dùng cho hầm (lộ thiên)hàoabsorption trench: hào hấp thụaerobic trench: con đường hào ưa khícable trench: hào đặt cápcable trench: hào đặt dây cápdrain trench: hào tiêu nướcdrainage trench: hào tiêu nướcduct trench: hào đặt ốngduct trench: hào đặt con đường ốngendless chain trench excavator: vật dụng đào hào đẳng cấp xích vô tậnfighting trench: chiến hàofoundation trench: hào đặt mónggravel filled trench: hào đậy sỏigreen fodder trench: hào cất cỏleaching trench: hào thnóng nướcmain cable trench: hào chính đặt dây điệnopen trench: hào lộ thiênopen trench: hào hởperimeter trench: hào bên trên chu vipile trench storage: kho xếp lô hàopilot trench: hào dẫnpipe trench: hào ốngpipe trench: hào đặt ốngprospecting trench: hào thăm dòseepage trench: hào thấm nướcsewer trench: hào đặt cốngshoring of trench: sự phòng đỡ hàotoe trench: hào làm việc chân bờ dốctrench backfall: sự che hàotrench backfill: sự phủ hàotrench bottom: đáy hàotrench braces: hệ giằng gia cố hàotrench cutting machine: trang bị đào hàotrench digger: đồ vật đào hàotrench digging: sự đào hàotrench digging: đào hàotrench drain: sự tiêu nước qua hàotrench drain: hào tiêu nướctrench excavating plant: thứ đào hàotrench excavation: sự đào hàotrench excavator: lắp thêm đào hàotrench excavator: lắp thêm xúc đào hàotrench filling machine: vật dụng lấp hàotrench hammer: búa váy hàotrench landfill: sự che khu đất hàotrench plough: sản phẩm đào hào hình trạng càytrench plough: thiết bị cày hàotrench rammer: công cụ váy đầm hàotrench sheeting: sự ốp hàotrench shoring system: hệ giằng kháng đỡ hàotrench tamper: điều khoản váy hàotrench water intake: công trình xây dựng tủ nước ở hàotrench water intake: dự án công trình rước nước đẳng cấp hàotube trench: hào sử dụng mang đến hầm (lộ thiên)utility trench: hào dẫnworking trench: hào thăm dòhào biển cả sâuhố móngmángroad trench formation: lòng lòng mángtrench excavation: đào mángmáng mươngmươngabsorption trench: mương thutrench excavator: vật dụng đào mươngtrench hoe: thiết bị đào mươngtrench method: phương thức đào mươngtrench sheeting: sự ốp mươngutility trench: mương cung cấprãnhcable trench: rãnh (đặt) cápcable trench: rãnh đặt cápdrainage trench: rãnh tiêuhillside trench beyond banquette: rãnh ven nhỏ chạchopen trench: rãnh hởpilot trench: rãnh dẫnpipe trench: rãnh đặt ốngtrench bottom: đáy rãnhtrench digger: lắp thêm đào rãnhtrench excavation: đào rãnhtrench excavator: thiết bị đào rãnhtrench excavator: vật dụng sẻ rãnhtrench excavator: đồ vật bổ rãnhtrench hoe: lắp thêm cạp rãnhtrench landfill: sự tủ khu đất rãnhutility trench: rãnh dẫnventilation trench: rãnh thông giósự nổ mìnLĩnh vực: cơ khí và công trìnhchân kxuất xắc chống thấm (nền dập)tường kháng thấmdeep trench: tường chống thẩm thấu sâuwing trench: tường chống thẩm thấu cánhLĩnh vực: điệnkhai mươngLĩnh vực: xây dựnglỗ đàomương hẹpabsorption trenchhố thnóng nước bẩncore trenchlõi chống thấmcutoff trenchbê tôngfoundation trenchhố móngleaching trenchhố dìm phân tách o hào, mương, rãnh § duct trench : hào đặt ống § prospecting trench : hào thăm dò
*

Xem thêm: Cách Chế Biến Ốc Nhồi Xào Sả Ớt Ngon, Cách Làm Ốc Nhồi Xào Sả Ớt Ngon

*

*

trench

Từ điển Collocation

trench noun

ADJ. deep, narrow, shallow | muddy | defensive | enemy | communication, front-line

VERB + TRENCH dig

TRENCH + NOUN warfare

PREP. in the ~ life in the trenches in the First World War

Từ điển WordNet


n.

a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earthany long ditch cut in the ground

v.

fortify by surrounding with trenches

He trenched his military camp

cut or carve sầu deeply into

letters trenched inkhổng lồ the stone

mix, plant, or bury in a trench

trench the fallen soldiers

trench the vegetables

dig a trench or trenches

The National Guardsmen were sent out lớn trench


English Synonym & Antonym Dictionary

trenches|trenched|trenchingsyn.: channel ditch dugout foxhole moat