Trượng Nghĩa

1. (Danh) Đơn vị chiều lâu năm, mười thước ta là 1 “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ, xuất thằng tuyệt nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn mlàm việc sọt, kéo ra một cuộn dây thừng, nhiều năm chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng fan đàn ông phệ tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 cụ già, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân trong gia đình Khủng tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo khu đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là một trong trượng.② Ðo, như tkhô nóng trượng 清丈 tức là đo xong số ruộng đất làm sao rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (bạn già cả). tía bà xã Gọi là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nngu trượng, chỉ bởi vì ổ con kiến bé dại mà lại vỡ vạc (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo khu đất, đạc điền; 巡丈城 Đi tương hỗ xem xét để đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (rất lâu rồi dùng để làm tôn xưng fan đàn ông lớn tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của tôi bấy tiếng là 1 tín đồ kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một người lớn tuổi vác dòng cào cỏ bởi gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều lâu năm thời trước, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng trời cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng để Gọi tín đồ lớn hơn bản thân — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • nam nhi 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • phương thơm trượng 方丈 • trượng chén xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao thọ bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng Tặng Ngay Xạ Hồng Lý tứ trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• khuyến mãi ngay Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư trường đoản cú cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binh khí. ◎Như: “knhị trượng” 開仗 chiến tranh, “nghi trượng” 儀仗 trang bị binch hộ vệ mang lại quan tiền ra bên ngoài. ◇Tân Đường Thỏng 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư bất lợi, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh to, Vương Sư ăn hại, quăng khí giới thua trận chạy.2. (Danh) Trận tấn công, chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “chiến thắng trượng” 勝仗 win trận, “bại trượng” 敗仗 chiến bại trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vả quyền lực. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt tuyến đường nóng bức, nhờ vào rượu được ấm.4. (Động) Cầm, nuốm, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 cố gắng cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ hồi) Người nào thì cũng dựng kích đeo roi, cụ đao vậy kiếm.
① Các thứ đồ dùng binc khí. Hai bên võ thuật Hotline là knhị trượng 開仗. quan tiền sang ra ngoài tất cả bộ đội núm vật binch hộ vệ gọi là nghi trượng 儀仗.② Cậy, dựa vào vả gia thế của bạn hotline là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Cách Làm Món Gà Roti - Làm Gà Rô Ti Thơm Ngon Em Nhỏ Đều Nghiền


① Binch khí (nói chung); ② Gingơi nghỉ ra, cố kỉnh (binh khí): 仗劍 Gingơi nghỉ kiếm; ③ Chiến tranh ma, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tấn công rất hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc, cậy: 要仗着大家的力量 Cần phụ thuộc vào sức của phần đa người; 這全仗你了 Cái đó trọn vẹn phụ thuộc anh cả; 仗主人的勢 Cậy chũm của chủ.
Cái gậy nhằm kháng — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ thông thường đồ dùng binch khí — Trận đánh thân quân đội phía 2 bên. Td: Đả trượng ( tấn công trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minh hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phụ khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng nạm 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung trường đoản cú kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu hụt tủ - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành vật dụng Hồng Châu kiểm chính vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng thỏng trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinc lục thập tự thọ nguim vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu tô - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các, đạo trung giữ xuân vũ trung xuân vọng đưa ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định bệ hạ phụng chiếu chinh Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguim Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy chống. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy chống. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống khu đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ bình thường gậy, gộc, thứ gì hình loại cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn bột.3. (Danh) Hình phạt rất lâu rồi, dùng côn, bổng, gậy tiến công fan tội vạ. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, giữ lại. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp giữ câu hỏi làng, bảy mươi chấp giữ bài toán nước.5. (Động) Tựa, nhờ vào, trông cậy. ◇Hán Thư 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần không đủ trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất suôn sẻ, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút gì ko hài lòng, ngay thức thì đánh đòn.
① Cái gậy kháng.② Kẻ phòng gậy điện thoại tư vấn là trượng.③ Cái trượng dùng làm tiến công fan. Trong năm hình, trượng hình là 1.④ Một âm là tcầm cố. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy chống, tía toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, đồ dùng kiểu như gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Thanh hao gỗ cán mì; ③ Trượng (một hình ráng dùng để đánh pphân tử kẻ gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người kháng gậy.
Cái gậy để chống. Td: Tnhân từ trượng ( gậy phòng trong phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Nhỏng chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, tấn công tù túng bởi gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • thiền trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng tô - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn mang sở cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên quán - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện nay chữ?


• Bát tkhô hanh Cam Châu - Tbọn họ Dương lâu Bát Công tô tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinh hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• khuyến mãi Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Thương thơm Ngô Trúc đưa ra ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn ân oán kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu từ 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam từ lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *