Turnaround time là gì

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ biết tin.

Bạn đang xem: Turnaround time là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời hạn (TAT) là khoảng chừng thời gian tự thời gian nộp hồ sơ của một quá trình đến thời gian kết thúc của quá trình. Nó cũng hoàn toàn có thể được xem như là tổng các khoảng chừng thời hạn gian chờ đợi để có được vào bộ lưu trữ hoặc sản phẩm ngóng chuẩn bị sẵn sàng, thực hiện trên CPU với thi nguồn vào / cổng đầu ra. Quay vòng thời hạn là 1 trong những thước đo đặc biệt vào bài toán Reviews những thuật tân oán lập định kỳ trình của một hệ điều hành quản lý.

Giải phù hợp ý nghĩa

Trong thuật ngữ dễ dàng, thời gian xoay vòng là lần tổng quan trọng cho một ứng dụng để hỗ trợ sản lượng quan trọng cho những người sử dụng. Từ góc nhìn khối hệ thống một loạt, thời gian xoay vòng hoàn toàn có thể được xem là thời hạn triển khai theo đội hình hàng loạt với in công dụng. Khái niệm về thời gian xoay vòng giống nhau cùng với thời gian chì với tương phản nghịch cùng với những có mang về thời gian chu kỳ luân hồi. Quay vòng thời hạn được mô tả trong những pháp luật của đơn vị thời hạn cho một tâm trạng hệ thống ví dụ với vào gần như thời điểm cho một thuật toán thù khăng khăng. Quay vòng thời hạn không giống nhau cho những ứng dụng khác nhau cùng những ngôn ngữ lập trình sẵn khác biệt.

Xem thêm: Cách Nấu Nước Dùng Phở Bò Vị Truyền Thống Để Bán, Cách Nấu Nước Phở

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process to the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting lớn get inkhổng lồ memory or ready queue, execution on CPU & executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application lớn provide the required output to lớn the user. From a batch system perspective sầu, turnaround time can be considered the time taken in batch formation & printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time & contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state and at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications & different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - mni-alive.com - Techtopedia - Techterm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *